Przetargi

[*** PRZETARG GGKO-ZN sp. z o.o.  ***]

Nazwa przedmiotu Nazwa postępowania Kategoria postępowania Tryb postępowania Treść postępowania Wynik postępowania Termin przyjmowania ofert
Wawelska 11B

Docieplenie nadbudowy, remont dachu

Remonty Negocjacje Pobierz 2023/09/19
Bitwy Warszawskie 1920 r. nr. 10

Budowa altany  śmietnikowej

Remonty Negocjacje Pobierz 2023/09/15
Kopińska 23

Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku wg PT

Remonty Negocjacje Pobierz 2023/09/05
Kopińska 23

Remont klatek schodowych

Remonty Negocjacje Pobierz 2023/09/05
Lindleya 14A

Remont pomieszczenia węzła cieplnego

Remonty Negocjacje Pobierz 2023/08/29
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 4

Wymiana pionów instalacji c.o. wraz z grzejnikami w klatce IV i V wg PT

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2023/08/17
Częstochowska 20

Remont piwnic

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2023/08/04
Baśniowa 8

Dobór i montaż nowego zestawu pompowego wraz z robotami instalacyjnymi zimnej wody i kanalizacji w pomieszczeniu hydroforni wraz z remontem pomieszczenia hydroforni                      

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2023/08/17
Archiwalna 5

Odgrzybienie i malowanie elewacji ściany północnej, remont wejścia do klatki schodowej, remont opaski wokół budynku

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2023/08/11
Dunajecka 13

Wymiana instalacji co wg pT

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2023/08/16
Częstochowska 4/6

Remont klatek schodowych

Remonty niegocjacje Pobierz 2023/07/24
Częstochowska 4/6

Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz 2023/07/24
Jana Długosza 8

Remont dachu i kominów

Remonty niegocjacje Pobierz 2023/07/17
Siemieńskiego 5

Projekt montażu systemu fotowoltaicznego PV (moc do 10 kWp z możliwością zwiększenia – paneli fotowoltaiczne na dachu budynku) wraz z przystosowaniem rozdzielni elektrycznej w części administracyjnej kl. 2 wraz ze scaleniem liczników dla potrzeb tego systemu

Projekt niegocjacje Pobierz 2023/07/10
Grójecka 68

Wymiany drzwi technicznych i przemurowanie ścianki piwnicznej                               

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/07/05
Al. Jerozolimskie 147

Zabezpieczenie elewacji przed korozją biologiczną i usunięcie graffiti

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/08/16
Opaczewska 40

Doposażenie budynku w instalację ccw z doposażeniem w wodomierze

cw i wymiana wodomierzy zw z odczytem radiowym

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/07/03
Grójecka 20 B

Remont kominów

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/06/16
Kaliska 8/10

Wymiana nasad kominowych wraz z wymianą ław kominiarskich oraz montaż  zastaw blaszanych przeciw osuwaniu się śniegu na gzymsie i dachu

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/06/13
Dickensa 7

Remont loggii

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/06/12
Opaczewska 9

Remont klatki schodowej - roboty tynkarsko - malarskie, posadzki z płytek gres, wymiana drzwi klatki i przedsionka, okien, balustrad, grzejników, szafek gazomierzy, opraw oświetleniowych 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/06/05
Białobrzeska 28

Remont piwnic - wyburzenie ścianek i postawienie nowych murowanych z modernizacją oświetlenia

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/05/30
Białobrzeska 29

Remont kominów i wywiewek kominowych

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/05/10
Trzech Budrysów 35

Dobudowa pomieszczenia na odpady gabarytowe do odbudowanej altany śmietnikowej

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/05/22
Grójecka 74

 

Wymiania wodomierzy zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym i manualnym wraz z montażem zaworów zwrotnych w śrubunek wodomierza po stronie  instalacji lokalowej zimniej i ciepłej wody 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/04/26
Al. Jerozolimskie 83, Al. Jerozolimskie 83A

Projekt techniczny wykonawczy na wykonanie napraw w pomieszczeniach piwnicznych i garażu podziemnym wg ekspertyz

Projekt niegocjacje Pobierz 2023/04/14
Wawelska 11A. Wawelska 11B

Naprawy nawierzchni z trylinki z wzmocnieniem podbudowy, rozbiórkę i wykonanie nowych słupków bramowych

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/02/28
Al. Jerozolimskie 113/115

Wymiana zaworów podpionowych instalacji cw wraz z montażem zaworów regulacyjnych cw i cyrkulacji I i II strefy wraz z pionami II strefy wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/03/01
Korotyńskiego 34

Wymiana instalacji elektrycznej wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/02/28
Białobrzeska 21

Remont elewacji wraz z częściowym dociepleniem, remont płyt balkonowych wraz renowacją balustrad oraz wymianą obróbek blacharskich wg PT 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/02/27
Przy Forcie 10

Rozbudowa wiaty śmietankowej murowanej z  pustaka łupanego, krytego blachodachówką wraz z przebudową placu zabaw polegającym dostosowaniu usytuowania do obwiązujących przepisów 

Remonty niegocjacje Pobierz 2023/02/21
Dickensa 20

Wymiana instalacji gazowej wg PT 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/02/15
Długosza 8

Wymiana i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym i manualnym wraz z montażem zaworów zwrotnych w śrubunek wodomierza po stronie instalacji lokalowej zimnej i ciepłej wody

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/02/22
Baśniowa 3

Wymianie wodomierzy zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym i manualnym wraz z montażem zaworów zwrotnych w śrubunek wodomierza po stronie  instalacji lokalowej zimniej i ciepłej wody 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/02/08
Opaczewska 23

Remont klatek schodowych

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/02/08
Al. Jerozolimskie 109

Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym i manualnym wraz z montażem zaworów zwrotnych w śrubunek wodomierza po stronie instalacji lokalowej zimnej i ciepłej wody 

Remonty niegocjacje Pobierz 2023/08/23
Siewierska 17


Wymiana pionów instalacji kanalizacji oraz wymiana  poziomu zimnej wody wraz z zaworami na piony łączonymi na śrubunki mosiężne i podejściami pod piony zawory należy opisać wg PT 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/02/07
Szczęśliwicka 19

Remont klatek schodowych

Remonty niegocjacje Pobierz 2023/02/03
Apartamentowa 15

 

Częściowa wymiana wodomierzy zw i cw z odczytem manualnym wraz z montażem zaworów zwrotnych w śrubunek wodomierza po stronie instalacji lokalowej zimnej i ciepłej wody, częściowa wymiana liczników ciepła z odczytem manualnym 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/01/23
Węgierska 5/7/9

Remont klatek schodowych - 3 szt.

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/12/14
Kopińska 27

Remont klatek schodowych, kl. I, II, III

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/12/29
Racławicka 150

Dostosowanie instalacji zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniach dla montażu wodomierzy radiowych z nakładkami wraz z wykonaniem dla tego celu dostępu do instalacji z uwzględnieniem robót budowlanych po instalacyjnych oraz wymiana wodomierzy w pomieszczeniach opomiarowanych

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2023/08/25
Siewierska 15

Na wymianę instalacji centralnego ogrzewania według PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/11/30
Opaczewska 38

Doposażenie budynku w instalację ccw z doposażeniem w wodomierze

cw i wymiana wodomierzy zw z odczytem radiowym

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/11/18
Majewskiego 32

Remont kominów

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/10/19
Raszyńska 12

Izolacja fundamentów  wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/10/14
Kaliska 8/10

Wymiana instalacji gazu budynku wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/10/18
Białobrzeska 36

Remont klatki

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/10/11
Majewskiego 6

Remont klatek schodowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do piwnic.

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/09/20
Al. Jerozolimskie 159

 Wymiana dźwigu osobowego – 2 szt.

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/09/06
Grójecka 20C

 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów regulacyjnych ccw wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/09/07
Majewskiego 15

Montażu nowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV w budynku oraz demontaż elementów osprzętu poprzedniego systemu

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/08/26
Kaliska 19/21

Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/08/24
Andrzejowska 7

Remont balkonów wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/08/29
Częstochowska 8

Remont klatek schodowych 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/08/23
Majewskiego 36

Wymiana zestawu hydroforowego

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/08/04
Siemieńskiego 5

Częściowy remont dachu (orynnowanie, wyłazy dachowe + pas pod i  nadrynnowy, zabezpieczenie antyptakowe i inne)

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/08/05
Al. Jerozolimskie 147

Wymiana dźwigu osobowego 800 kG

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/07/22
Grójecka 47/51

Wymiana balustrad balkonów od strony podwórka (bez zabudów) wg PT wraz z naprawą tynków we wnękach balkonowych

Remonty niegocjacje Pobierz 2023/08/01
Dickensa 18

Remont klatki schodowej

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/07/19
Sękocińska 18

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz 2022/07/08
Majewskiego 15

Remont elewacji północnej - uzupełnienie ubytków, mycie elewacji, malowanie wraz z impregnacją, wymiana kratek wentylacyjnych w stropodachu

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/06/20
Raszyńska 52

Remont balkonów 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/06/03
Nowogrodzka 74

Wymiana dźwigów osobowych szt. 3

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/05/24
1 Sierpnia 44

Remont wejścia do budynku, przedsionka i parteru wraz z odnowieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, odnowienie drzwi wejściowych do klatki schodowej

Remonty niegocjacje Pobierz 2023/07/28
1 Sierpnia 44

Budowa nowej altany śmietnikowej

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/04/08
Białobrzeska 19

Remont klatek schodowych nr 1,2,3,5,6  

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/03/25
Al. Jerozolimskie 121/123

Remont schodów zewnętrznych przy pomocy lastryko

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/03/10
Al. Jerozolimskie 147

Remont piwnic – II etap  

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/02/21
Grzeszczyka 6

Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych (klatki schodowe) wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/02/25
Opaczewska 40/40A

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu  

Remonty niegocjacje Pobierz 2022/02/21
Jarzabka 26

Iniekcja – doszczelnienie ścian wszystkich klatek na poziomie -1

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/02/11
Sękocińska 16

Remont kominów

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/07/11
Majewskiego 10

Usunięcie zatoru rury odpływowej kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku przy klatce I z wykonaniem wykopu , zabezpieczeniem i zasypaniem po wykonanych pracach zgodnie z załączonym przedmiarem  

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/02/10
Mianowskiego 7

Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, naprawa kominów

Remonty niegocjacje Pobierz 2022/02/02
Opaczewska 38

Wymiana dźwigu osobowego

Remonty niegocjacje Pobierz 2022/01/14
Grójecka 28/30

Wymiana instalacji gazowej wewnętrznej wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/01/04
Bitwy Warszawskiej 10

Rozbiórka i budowa altany smietnikowej

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/12/21
Siemieńskiego 11

 Wymiana instalacji elektrycznej w części  wspólnej budynku wg PT  

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/12/14
Grójecka 47/51

Remont klatek schodowych

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/12/17
Mochnackiego 7

Wykonanie izolacji fundamentów wg PT 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/12/15
Baśniowa 3

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania-piony wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/12/07
Aleje Jerozolimskie 83

Remont  dachu obejmujący konstrukcję dachu wraz z pokryciem, z pokryciem, obróbki blacharskie, kominy, gzymsy

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/11/30
Kopińska 32A

Remont elewacji oraz balkonów budynku wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/11/22
Lelechowska 10

Remont elewacji według PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/11/16
Nowowiejska 39

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu  

Remonty niegocjacje Pobierz 2021/11/02
Grójecka 72

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania   wg PT 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/10/19
Grójecka 72

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania   wg PT 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz
Bitwy Warszawskiej 6

Remont piwnic wraz z uzupełnieniem ubytków w schodach do piwnic

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/10/15
Bitwy Warszawskiej 4

Remont klatek schodowych 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/10/11
Grójecka 35

Wymiany pionów kanalizacyjnych łazienkowych wg PT  

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/10/01
Nieborowska 13

Wymiana instalacji elektrycznej wg PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/09/27
Radomska 16

 Remont połaci dachowej, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, remont kominów

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2022/04/01
Bitwy Warszawskiej 14

Budowa altany śmietnikowej 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021/09/07
Al. Jerozolimskie 109

Remont częściowy dachu  z pokryciem papą termozgrzewalną , wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych , remontem kominów

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.08.11
Nowowiejska 39

Remont elewacji z ociepleniem , remont balkonów  i loggii z dociepleniem, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie połaci dachowej, naprawa czapek kominowych i tynków

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021.08.12
Sękosińska 14

Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku według PT

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021.08.06
Majewskiego 6

Docieplenie budynku wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą wyłazów dachowych, remontem kominów i obróbek blacharskich wg PT 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021.08.02
Grójecka 47/51

PT na zabudowę balkonów i remont loggy wg ekspertyzy

projekt Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.30
Grójecka 72

Remont elewacji z renowacją płyt z piaskowca, dociepleniem ścian płytami rezolowymi  powyżej piaskowca i powyżej cokołu z odtworzeniem istniejącego boniowania, remont balustrad części betonowej, wymiana balustrad w części metalowej, remont płyt balkonowych,  docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem wełną  wg PT i audytu 

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021.08.03
Grójecka 18/20

Remont piwnic

Remonty negocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.30
Kopińska 24

Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku według PT

Remonty niegocjacje Pobierz 2021.07.27
Grójecka 68

Remont kominów, montaż zabezpieczeń przeciw ptakom

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.19
Grójecka 68

Remont kominów, montaż zabezpieczeń przeciw ptakom

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.19
Grójecka 68

Remont kominów, montaż zabezpieczeń przeciw ptakom

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz
Mikołajska 6

Izolacja pionowa ścian fundamentowych

Remonty niegocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.16
Długosza 27

Remont klatki schodowej, remont piwnic z wymianą ścianek drewnianych na murowane.

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.15
Rycerstwa Polskiego 3 i 4

Rozbudowa systemu monitoringu wraz z ego obsługą 

Remonty Konkurs ofert Pobierz 2021.06.30
Siemieńskiego 13

Wymiana instalacji gazowej według PT

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.12
Mochnackiego 7

Wykonanie projektów technicznych na : wymianę instalacji zw, cw, kanalizacji, wymianę instalacji gazu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania

Projekt Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.07
Grójecka 74

Remont balkonów wg PT

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.07.14
Grójecka 47/51

Modernizacja systemó teletechnicznych : instalacji domofonowej i operatorów kablowych

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.06.16
Grójecka 47/51

Modernizacja systemów teletechnicznych: instalacja domofonowa i operatorów kablowych

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz
Wolnej Wszechnicy 4

Remont klatek schodowych szt 3 , wejść 5

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.06.21
Raszyńska 12

Wymiana instalacji elektrycznej wg PT

przetarg Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.05.31
Siewierska 6

Remont elewacji i prześwitu bramowego

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.06.02
Mochnackiego 3

Budowa węzła cieplnego, wymiana poziomów cw i co

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.06.07
Baśniowa 3

Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej

Projekt Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.03.12
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14

Wymiana wodomierzy z.w. i c.w.

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.01.18
Opaczewska 23

Wymiana instalacji elektrycznej wg. PT

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.01.13
Trzech Budrysów 23

Wymiana wodomierzy

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.12.18
Majewskiego 14

Wymiana wodomierzy

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.12.18
Żółkiewskiego 40 Wykonanie docieplenia budynku z remontem balkonów Remonty Negocjacje Pobierz 2018.11.05
Żółkiewskiego 40 Wykonanie docieplenia budynku z remontem balkonów wg PT Remonty Negocjacje Pobierz 2018.09.27
Zarankiewicza 4 PT na regulację co wg. audytu Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.27
Węgierska 5/7/9 Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku według PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.06.26
Wawelska 11A Montaż zaworów regulacyjnych z izolacją instalacji i jej regulacją według PT. Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.05.04
Urbanistów 8

Wymiana wodomierzy firmy APATOR POWOGAZ (zwykłe) z przeprogramowaniem nakładek radiowych do nowych wodomierzy

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.07.31
Urbanistów 10 Wymiana wodomierzy cw i zw na wodomierze z odczytem radiowym z odczytem radiowym szt. 217 Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.01.30
Urbanistów 8 wykonanie projektu wykonania instalacji przeciwpożarowej Projekty Negocjacje Pobierz 2017.10.09
Uniwersytecka 6 Przebudowa polegająca na wykonaniu wewnętrznych szybów windowych. wyposażenie dwóch klatek schodowych w dźwigi osobowe w istniejących duszach kl. schodowych kl. A i C - branża budowlana i elektryczna wg PT Remonty Negocjacje Pobierz 2019.01.31
Uniwersytecka 6 Przebudowa polegająca na wykonaniu wewnętrznych szybów windowych. Wyposażenie dwóch klatek schodowych w dźwigi osobowe w istniejących duszach klatek schodowych kl. A i C branża budowlana i elektryczna wg PT Remonty Negocjacje Pobierz 2018.08.28
Trzech Budrysów 33

Wykonanie doposażenia w instalację centralnie ciepłej wody z montażem wodomierzy zwykłych cw , demontażem piecyków gazowych, wymianą i montażem wodomierzy zwykłych zw

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.01.10
Spiska 6 WYMIANA DWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.07.02
Słupecka 11 Projekt aranżacji wnętrz dwóch klatek schodowych wraz z przedmiarem, kosztorysem ofertowym ślepym w budynku Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.31
Słupecka 11 Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.30
Słupecka 10

PT na rewitalizację kamienicy

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.30
Siewierska 17 Wymiana instalacji gazu według PT z montażem kuchni elektrycznych w lokalach: 13,22,23,29 Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.17
Siewierska 16 Wymiana instalacji c.o. według PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.20
Siewierska 10A Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.31
Siewierska 10A Wymiana instalacji co i ccw zgodnie z PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.31
Siewierska 6 remont klatek schodowych I V, wymiana drzwi do piwnic, wymiana drzwi do klatek schodowych, ocieplenie stropu prześwitu Remonty Negocjacje Pobierz 2017.10.03
Siewierska 5/7

Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z PT

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.06.05
Siemieńskiego 5 Montaz instalacji monitoringu Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.04.25
Siemieńskiego 14

Wymiana i montaż wodomierzy zwykłych we wszystkich lokalach i części wspólnej szt. 313

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.12.13
Sękocińska 18 Projekt techniczny wymiany centralnego ogrzewania Projekt Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.03.25
Sękocińska 18 Projekt techniczny remontu elewacji, remontu balkonów Projekt Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.03.25
Rokosowska 7 Wymiana instalacji elektrycznej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.01.14
Raszyńska 12

Wykonanie projektu technicznego węzła cieplnego dwufunkcyjnego, projektu technicznego przyłącza sieci ciepłowniczej (branża budowlana, elektryczna, sanitarna), projektu technicznego doposażenia budynku w instalację c.o., projektu technicznego doposażenia budynku w instalację ccw.

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.04.16
Raszyńska 12

Audyt remontowy

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.04.16
Radomska 22 wymiana instalacji elektrycznej wg PT z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej i wymianą instalacji domofonowej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.09.20
Radomska 22 wymiana instalacji gazowej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.09.20
Radomska 16 Odświeżenie klatki schodowej po wymianie instalacji elektrycznej Remonty Negocjacje Pobierz 2018.10.23
Radomska 4 wymiana instalacji domofonowej, zamontowanie opraw świetlnych na klatce schodowej Remonty Negocjacje Pobierz
Popularna 26 Warszawa Włochy Prowadzenie konserwacji domofonu Elvox video w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (ilość lokali mieszkalnych 30 szt.). Konserwacje Konkurs ofert Pobierz 2019.05.17
Opaczewska 25

Remont piwnic kl. I, III, wraz z pomieszczeniem rowerowni

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.02.06
Opaczewska 10

Wykonanie audytu remontowego

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.05.24
Opaczewska 4 Remont klatki schodowej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.01.31
Nowowiejska 39 Projekt Techniczny na wymianę instalacji centralnego ogrzewania Remonty Negocjacje Pobierz 2018.08.22
Niemcewicza 25 Regulacja instalacji c.c.w. wg PT polegająca na montażu zaworów regulacyjnych i wymiana zaworów kulowych podpionowych. Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.09.26
Niemcewicza 19A Wykonanie remontu balkonów, remontu pomieszczenia wodomiaru, ogrodzenie zieleni wg przedmiaru Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.09.25
Niemcewicza 19A Naprawa dachu klatka II wg przedmiaru Remonty Negocjacje Pobierz 2018.09.25
Niemcewicza 19A PT wymiany obudowy do gazomierzy na klatkach schodowych Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz 2019.05.08
Mochnackiego 3 Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej wg PT, budowa węzła dwufunkcyjnego wg PT, wymiana poziomów instalacji: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wg PT, wymiana przyłącza zimnej wody do budynku wg PT Remonty Negocjacje Pobierz 2017.11.28
Młynarska 29 remont kapitalny dachu Remonty Negocjacje Pobierz 2017.09.14
Młynarska 29 wymiana instalacji elektrycznej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.09.14
Majewskiego 36 wymiana wodomierzy z doposażeniem w wodomierze w lokalach nieopomiarowanych na wodomierze z odczytem radiowym szt. 337 Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.09.19
Majewskiego 10 Remont klatek schodowych Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.01.14
Majewskiego 10 Docieplenie/ remont elewacji budynku wraz z dociepleniem stropodachu i remontem kominów Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.11
Majewskiego 10 PT na docieplenie budynku wg audytu Projekty Negocjacje Pobierz 2018.06.18
Majewskiego 6 PT docieplenia budynku wraz z połacią dachową Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.08
Lindleya 14A

PT na wymianę instalacji centralnego ogrzewania

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.03
Lelechowska 14

Remont klatki schodowej wraz z wymianą oświetlenia

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.03.13
Lelechowska 14

Remont elewacji z remontem balkonów bez docieplenia, malowanie według PT

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.24
Lelechowska 12A doposażenie w instalację CCW, wymiana instalacji gazowej i wodomierzy Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.11.03
Lelechowska 12A

Remont klatki schodowej

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.04.12
Lelechowska 12 Projekt techniczny regulacji instalacji co Projekt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.12.06
Lelechowska 12 Projekt techniczny na remont elewacji z remontem balkonów wg zaleceń Konserwatota Zabytków Projekt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.12.06
Korotyńskiego 28 Wymianę poziomu instalacji zw, cw, cyrkulacji z regulacją instalacji i montażem wodomierza na zw wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.06.26
Kopińska 4B Remont elewacji Remonty Negocjacje Pobierz 2019.02.21
Kopińska 17

Wykonanie doposażenia w instalacje centralnie ciepłej wody wg PT

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.02.20
Kaliska 19/21 Wymianę pionów instalacji kanalizacji kl. I wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.02
Kaliska 13 PT na remont elewacji i docieplenie stropu ostatniej kondygnacji Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.22
Kaliska 13

PT na regulację ciepłej wody użytkowej z izolacją cieplną przewodów c.w.u. (poziom)

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.22
Joteyki 18 Wykonanie remontu dachu i obróbek blacharskich wg przedmiaru Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.09.20
Grzeszczyka 8 Montaż monitoringu wizyjnego CCTV Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.01.22
Grzeszczyka 8 Remont kominów z dociepleniem Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.11.06
Grzeszczyka 8 wyrównanie (remont) podłóg w korytarzach piwnicznych z pomalowaniem, remont wózkarni z wymianą okien Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.10.25
Grójecka 53/57

Docieplenie ścian, wykonanie izolacji fundamentów, remont loggii oraz docieplenie stropodachu nad pawilonem usługowym według PT oraz audytu.

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.02.28
Grójecka 119

Projekt techniczny na wykonanie płyty stropowej

Projekt Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.02.11
Grójecka 67 Remont elewacji oraz remont balkonów wed³ug PT Remonty Negocjacje Pobierz 2018.11.16
Grójecka 70B Audyt remontowy Audyt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.11.07
Grójecka 67 Wymiana instalacji elektrycznej według PT Remonty Negocjacje Pobierz 2018.11.05
Grójecka 67 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz doposażenie w instalację centralnie ciepłej wody według PT Remonty Negocjacje Pobierz 2018.11.05
Grójecka 60 Wymiana instalacji elektrycznej według PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.11.02
Grójecka 106

Remont piwnic

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.24
Grójecka 106 Remont klatek Remonty Negocjacje Pobierz 2018.10.24
Grójecka 106 Wyszlifowanie posadzki z lastrico na klatkach schodowych Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.24
Grójecka 70 Malowanie klatek schodowych szt. 4, wymianę drzwi do klatek schodowych oraz piwnic, wykonanie daszków nad wejściami do klatek schodowych, wykonanie nowych podestów do klatek schodowych Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.15
Grójecka 119 wykonanie remontu klatek schodowych, wymianie balustrady schodowej II warianty, szlifowaniu posadzki z lastrico wraz z uzupełnieniem ubytków, uzupełnieniu ubytków w posadzce na klatkach schodowych, naprawie szczebli metalowych w wyjściu na dach, remontu pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania, remontu pomieszczeń suszarni, remontu posadzki w korytarzach piwnicznych, wykonaniu naświetla nad drzwiami wejściowymi III warianty, malowaniu elewacji-parter Remonty Negocjacje Pobierz 2018.10.11
Grójecka 114 Modernizacja ścian zewnętrznych przy wejściach do klatek schodowych Remonty Negocjacje Pobierz 2018.10.10
Grójecka 72 Wykonanie audytu remontowego Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.09.20
Grójecka 72

Wykonanie PT na docieplenie stropu i remont loggii

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.09.20
Grójecka 72

Wykonanie PT na aktualizację wymiany instalacji c.o.

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.09.20
Grójecka 18/20 Wymiana wodomierzy zimniej i ciepłej wody na wodomierze z odczytem radiowym Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.09.14
Grójecka 18/20

Montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.06
Grójecka 106 Wymiana instalacji c.o. wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.03
Grójecka 47/51

Wymiana wodomierzy zimniej i ciepłej wody na wodomierze z odczytem radiowym

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.06.27
Grójecka 14A Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku oraz instalacji odgromowej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.02.23
Grójecka 70 kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z podłączeniem do kuchenek elektrycznych w lokalach po likwidacji gazu zgodnie z przepisami wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.10.18
Grójecka 53/57 wykonanie wylewki w boksach piwnicznych i korytarzach piwnicznych, wykonanie zabezpieczeń przed szczurami, przemurowanie ścianek działowych oraz wymurowanie nowych ścianek działowych . Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.09.29
Grójecka 74 wymiana windy kl. II Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.09.22
Grójecka 67 remont ścian z ociepleniem balkonów Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.09.06
Grójecka 115 remont klatek schodowych szt. 2 Remonty Negocjacje Pobierz 2017.09.05
Grójecka 115 wymiana instalacji gazowej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz 2017.09.05
Grójecka 74 wymiana windy kl. II Remonty Negocjacje Pobierz 2017.08.29
Grójecka 106 Wykonanie projektu technicznego remontu piwnic ( boksy piwniczne) z ich aran¿acj¹ Remonty Negocjacje Pobierz
Grójecka 68 Ekspertyza stanu technicznego budynku Ekspertyza Negocjacje Pobierz Pobierz 09.05.2019
Grójecka 35

PT na wymianę instalacji kanalizacyjnej z rozdzieleniem wspólnych pionów łazienkowych

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.05
Filtrowa 79 Kompletna renowacja i odtworzenie balkonów Remonty Negocjacje Pobierz 2018.11.30
Filtrowa 79 Kompletna renowacja i odtworzenie balkonów Remonty Negocjacje Pobierz 2018.10.04
Filtrowa 79 Kompletna renowacja Remonty Negocjacje Pobierz
Dunajecka 13 Wykonanie doposażenia w instalacje centralnie ciepłej wody wg PT, wymiana wodomierzy zimnej wody oraz montaż wodomierzy ciepłej wody z odczytem radiowym Remonty Konkurs ofert Pobierz Pobierz 2018.04.27
Dickensa 22 Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej Projekt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.12.17
Dickensa 22 Wymiana instalacji gazu wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.05.08
Dickensa 18 Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej Projekt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.12.17
Częstochowska 19 Remont elewacji z dociepleniem stropu poddasza Remonty Negocjacje Pobierz 2018.12.03
Częstochowska 19 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.12.03
Częstochowska 19 Projekt techniczny na wymianê instalacji elektrycznej Projekt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.12.03
Częstochowska 8 wymiana instalacji elektrycznej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz 2017.10.03
Bobrowskiego 8 remont pomieszczenia pralni kl. III, remont pomieszczenia dozorcy i pomieszczeń wc kl. II, malowanie ścian piwnic, remont balkonu lok. 40 Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.09.13
Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 14 Wykonanie projektu technicznego na remont elewacji budynku i balkonów Projekt Techniczny Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.10.22
Bitwy Warszawskiej 10 Wymiana ścian drewnianych na murowane w piwnicach Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.09
Bitwy Warszawskiej 6 Wymiana ścian drewnianych na murowane w piwnicach Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.09
Bitwy Warszawskiej 6 PT wymiany instalacji elektrycznej Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.06
Bitwy Warszawskiej 4 doposażenie w instalację ccw wg PT i wymiana instalacji gazu wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.10.11
Białobrzeska 29 Remont klatek schodowych Remonty Negocjacje Pobierz 2018.12.13
Białobrzeska 29 Czyszczenie i naprawa lastryka Remonty Negocjacje Pobierz 2018.12.13
Białobrzeska 19 Remont klatki schodowej IV Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.10.12
Białobrzeska 21

Docieplenie stropodachu

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.06.19
Białobrzeska 21 Renowacja (szlifowanie) lastryka Remonty Negocjacje Pobierz 2018.06.19
Białobrzeska 19

Montaż monitoringu

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.06.01
Białobrzeska 36

Wymiana instalacji elektrycznej według PT

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.05.23
Białobrzeska 14 Remont elewacji wg PT ( bez docieplenia), remont klatki schodowej Remonty Negocjacje Pobierz 2018.05.18
Białobrzeska 22 odświeżenie klatek schodowych po wykonanej wymianie instalacji elektrycznej oraz gazowej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.10.24
Białobrzeska 19 ocieplenie stropu wg PT i ocieplenie sufitu Remonty Negocjacje Pobierz 2017.09.15
Białobrzeska 11 PT wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z inwentaryzacją instalacji co we wszystkich lokalach Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.20
Białobrzeska 6A Malowanie barierek balkonowych, wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji, przełożenie opaski z płyt chodnikowych Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.24
Baśniowa 6 Audyt termomodernizacyjny Audyt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.12.06
Baśniowa 6 Aktualizacja pt na wymianê instalacji centralnego ogrzewania Projekt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.12.06
Baśniowa 6 Projekt techniczny na ocieplenie budynku wraz z remontem loggii Projekt Z wolnej ręki Pobierz Pobierz 2018.12.06
Baśniowa 3

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania poziom kl. II i III wg PT

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2017.12.06
Bartoszewicza 1A Remont elewacji wg. PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.22
Aleje Jerozolimskie 121/123 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody z montażem zaworów wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.31
Aleje Jerozolimskie 121/123 Wymiana wodomierzy cw i zw na wodomierze z odczytem radiowym z odczytem radiowym szt. 208 Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.08.31
Aleje Jerozolimskie 113/115 Regulacja instalacji ciepłej wody i izolacja poziomów wg PT Remonty Negocjacje Pobierz 2018.08.29
Al. Jerozolimskie 113/115 Wymiana dźwigów kl. I, II, III. Remonty Negocjacje Pobierz 2019.02.19
AL. Jerozolimskie 109 Projekt techniczny na obudowę schodów z uwzględnieniem podjazdu dla wózków Projekt Techniczny Z wolnej ręki Pobierz 2018.11.06
17 Stycznia 46 PT na ułożenie tras instalacji teletechnicznych na klatkach schodowych Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz 2019.05.13
17 Stycznia 46 PT ocieplenia budynku Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz 2019.05.13
GGKO Pielęgnacja zieleni na posesjach administrowanych przez GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. Konserwacje Konkurs ofert Pobierz 2018.03.13
GGKO Prowadzenie konserwacji budowlanych dla WM Konserwacje Negocjacje Pobierz 2018.02.23
Chotomowska 8 Doposażenie w instalację ciepłej wody według PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2018.05.08
Przetargi Archiwalne 2016 Przetargi Archiwalne - - Pobierz
Przetargi Archiwalne 2017 Przetargi Archiwalne - - Pobierz
Grójecka 31A/33

PT na wymianę instalacji elektrycznej

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.06
Zarankiewicza 4

PT ocieplenia ścian budynku

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.27
Lelechowska 12

Remont elewacji oraz balkonów wg. PT i audytu

Remonty Negocjacje Pobierz 2019.06.04
Grójecka 32 Wymiana instalacji elektrycznej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.05.29
Kaliska 19/21 PT na wymianę instalacji elektrycznej Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.11
Aleje Jerozolimskie 159

Wymiana poziomu zimnej wody od wlotu wody do hydroforni w technologii KAN-therm Inox.

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.17
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr. 10 Wymiana 176 sztuk wodomierzy radiowych na zimną wodę wraz z montażem zaworów zwrotnych w śrubunkach wodomierza po stronie instalacji lokalowej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.06
Racławicka 150 Dokumentacja techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej Projekt Techniczny, ekspertyza Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.25
Siewierska 16 Remont klatki schodowej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.27
Siewierska 16 Renowacja lastryko Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.27
Frascati 6 Doposażenie budynku w instalację ciepłej wody z wymianą wodomierzy , remont i przebudowa instalacji gazowej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.25
Korotyńskiego 42

Docieplenie dachu i ścian świetlików dachowych oraz remont elewacji i balkonów

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.01
Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr. 4 Wymiana wodomierzy radiowych zimnej wody na wodomierze radiowe zimnej wody z montażem zaworów zwrotnych w śrubunkach wodomierza po stronie instalacji lokalowej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.24
Frascati 6 Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku wg. PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.25
Grójecka 74 Remont klatek schodowych do poziomu parteru oraz remont pomieszczenia piwnicznego Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.18
Białobrzeska 21 Dokumentacja techniczna Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.06.28
Pasłęcka 12d

Remont balkonów

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.11
Rokosowska 4

Remont piwnic

Remonty Pobierz Pobierz 2019.07.26
Popularna 26 Prowadzenie konserwacji budowlanej Konserwacje Negocjacje Pobierz 2019.07.19
Kaliska 8/10 Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.16
Częstochowska 19

Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.16
Kopińska 24 Dokumentacja techniczna Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.19
Pawińskiego 22 Wymiana wodomierzy Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.19
Grójecka 115 Wymiana wodomierzy Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.18
Dunajecka 15 Wymiana wodomierzy Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.24
Białobrzeska 3 Dokumentacja techniczna Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz 2019.07.26
Białobrzeska 3

Dokumentacja techniczna

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.26
Wolnej Wszechnicy 4 Doposażenie w instalację ccw Remonty Konkurs ofert Pobierz Pobierz 2019.08.05
Sękocińska 18 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania według projektu i audytu oraz regulacja c.o. Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.09.17
Siemieńskiego 13 PT wymiany instalacji gazowej Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.26
Siemieńskiego 13 PT regulacji instalacji c.c.w. Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.07.26
Grójecka 60 Remont klatek Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.08.23
Raszyńska 52

Izolacja ścian fundamentowych

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.09.11
Mianowskiego 7 Prowadzenie usług w zakresie pogotowia elektrycznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Inne Konkurs Ofert Pobierz 2019.08.30
Białobrzeska 14 Remont elewacji oraz balkonów Remonty Negocjacje Pobierz 2019.08.28
Białobrzeska 14 Remont klatki schodowej Remonty Negocjacje Pobierz 2019.08.28
Aleje Jerozolimskie 147 Wymiana wodomierzy Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.08.21
Majewskiego 32 Wymiana instalacji elektrycznej wg. PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.08.29
Trzech Budrysów 35 Remont klatek schodowych Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.08.26
Grójecka 14A

Remont klatki schodowej

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.09.02
Spiska 6 Remont klatki schodowej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.09.04
Kopińska 4A

Krycie połaci dachowej papą termozgrzewalną, uszczelnienia przy kominach, wymiana obróbek blacharskich.

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.09.04
17 Stycznia 46 PT remontu instalacji centralnego ogrzewania Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz 2019.09.09
na terenie Warszawa Ochota Prowadzenie konserwacji/pogotowia instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania Konserwacje/Pogotowie Konkurs ofert Pobierz 2019.09.06
Zarankiewicza 4 Docieplenie elewacji wg. PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.09.16
Grójecka 42 Wymiana instalacji elektrycznej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.01
Białobrzeska 2 Wymiana wodomierzy radiowych wraz z zaworami zwrotnymi Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.07
Dickensa 18 Wymiana instalacji elektrycznej wg. PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.09.27
Joteyki 22 Wymiana instalacji elektrycznej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.17
Tyniecka 48

Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.14
Tyniecka 48

Ekspertyza techniczna dot. ustalenia przyczyn i sposobu zahamowania zawilgocenia murów budynku

Ekspertyza Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.14
Bitwy Warszawskiej 6 Wymiana instalacji elektrycznej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.11.15
Częstochowska 19 Remont klatek schodowych Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.22
Rokosowska 7

Remont klatek schodowych

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.28
Al. Jerozolimskie 147 Remont węzła, ścian piwnicznych, malowanie zejścia do piwnicy, wentylacja węzła w pomieszczeniu hydroforni Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.21
Al. Jerozolimskie 83

PTremontu/docieplenia elewacji, remontu dachu, remontu kominów, remontu tarasu wg. audytu remontowego

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.23
Al. Jerozolimskie 83A

PTremontu/docieplenia elewacji, remontu dachu, remontu kominów, remontu tarasu wg. audytu remontowego

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.10.23
Al. Jerozolimskie 147 Montaż systemu monitoringu Remont Konkurs ofert Pobierz 2019.10.30
Grzeszczyka 6 PT wymiany instalacji elektrycznej Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.11.04
Kaliska 16 Wymiana instalacji gazowej, pionów kanalizacyjnych, doposażenie w instalację ccw Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.11.06
Przemyska 11 PT regulacji c.o. Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.11.28
Białobrzeska 36 Wymiana inst. gazu Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.11.18
Sękocińska 18

Remont elewacji

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.11.19
Baśniowa 6 Remont elewacji Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.11.27
Kaliska 16 Remont kominów Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.12.02
Siemieńskiego 11

Projekt Techniczny wymiany instalacji elektrycznej

Projekt Techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.11.26
Przemyska 11 Remont elewacji Remonty Negocjacje Pobierz 2019.11.28
Nieborowska 15 Wymiana inst. elektrycznej Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.12.10
Białobrzeska 21 Naprawa posadzki w piwnicy Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.12.13
Grójecka 47/51 Ekspertyza stanu technicznego płyt balkonowych Ekspertyza Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.12.11
Kopińska 32A Projekt Techniczny na remont elewacji oraz balkonów Projekt Techniczny Pobierz 2019.12.09
Aleje Jerozolimskie 149

Projekt Techniczny instalacji odgromowej

Projekt techniczny Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.12.16
Majewskiego 36

Montaż monitoringu CCTV

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2019.12.18
Jarząbka 26 Modernizacja i rozbudowa systemu domofonowego Remont Konkurs ofert Pobierz 2019.12.13
Andrzejowska 7 Wymiana instalacji gazowej wg. PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.01.07
Słupecka 11 Remont klatek Remonty Konkurs ofert Pobierz 2020.01.30
Grójecka 124

Remont klatek schodowych

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.02.05
Aleje Jerozolimskie 113/115 Wymiana dźwigów Remonty Negocjacje Pobierz 2020.02.24
GGKO Prowadzenie konserwacji budowlanej w budynkach WM Konserwacje Negocjacje Pobierz 2020.02.21
Grójecka 119

Żelbetowe płyty stropowe w duszy klatek schodowych na parterze wg Projektu Budowlanego

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.02.18
Lelechowska 12

Remont elewacji

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.02.21
Lelechowska 10

Remont elewacji

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.02.28
Grójecka 46/50

Remont klatek

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.03.04
Grójecka 46/50

Renowacja lastryko

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.03.04
Grójecka 67 Remont klatek Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.03.27
Majewskiego 32

Remont klatek

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.03.25
Nowogrodzka74 Wymiana dźwigów osobowych Remonty Negocjacje Pobierz 2020.03.26
Baśniowa 6 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.06.15
Grójecka 20C Wymiana instalacji elektrycznej wg PT Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.06.16
Grójecka 47/51

Modernizacja systemów teletechnicznych

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.07.20
Urbanistów 8

Wymiana dźwigów osobowych

Remonty Konkurs ofert Pobierz Pobierz 2020.05.11
GGKO - ZN Konserwacja budowlana w budynkach Konserwacje Negocjacje Pobierz 2020.08.07
Szczęśliwicka 7/9

Wymiana instalacji elektrycznej

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.08.06
Opaczewska 23

Remont cokołów elewacji budynku

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.08.06
Białobrzeska 37 Wymiana instalacji c.o. Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.08.11
Komitet Obrony Robotników 46 Wymiana wodomierzy Remonty Negocjacje Pobierz 2020.08.17
Al. Jerozolimskie 159

Budowa altany śmietnikowej

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.08.21
Siemieńskiego 13 Wymiana wodomierzy radiowych Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.08.20
Komitet Obrony Robotników 46 Wymiana instalacji teletechnicznej i elektrycznej Remonty Negocjacje Pobierz 2020.08.27
Spółdzielcza 1A

Montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.09.01
Białobrzeska 33

Remont trzech klatek schodowych

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.09.07
Trzech Budrysów 35 Wymiana obróbek blacharskich, rynien, naprawa kominów Remonty Negocjacje Pobierz 2020.09.16
Grójecka 31a/33 Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku Remonty Negocjacje Pobierz 2020.09.11
Urbanistów 8

Remont klatki schodowej

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.09.21
Urbanistów 8 Modernizacja instalacji p.pożarowej , wymiana rury stalowej Remonty Negocjacje Pobierz 2020.09.21
Dorotowska 9

Wymiana pionu instalacji c.o.

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.09.16
Kaliska 15

Projekt

Projekt Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.09.25
Kaliska 13 Impregnacja przeciwpożarowa konstrukcji drewnianej dachu Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.10.06
Siemieńskiego 7 Remont piwnic Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.10.12
Grójecka 74

PT remontu balkonów z uwzględnieniem programu prac konserwatorskich

Projekt Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.10.13
Baśniowa 6 Wymiana instalacji elektrycznej Remonty Negocjacje Pobierz 2020.10.27
Lindleya 14A

Wymiana poziomów instalacji c.o.

Remonty Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.10.27
Trzech Budrysów 23

Audyt remontowy

Audyt Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.11.06
Radomska 22

Remont klatek

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.11.18
Raszyńska 52

Wykonanie izolacji fundamentów wg PT

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2020.11.18
Siewierska 16A

Naprawa więźby dachowej na podstawie ekspertyzy i projektu konstrukcyjnego niezbędnych napraw

Remont Negocjacje Pobierz Pobierz 2021.01.15