Dane kontaktowe

Centrala Spółki
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Budynek Brama Zachodnia,  piętro V
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25 (bezpośredni wybór numerów wewnętrznych)
e-mail: kontakt@ggko.pl
Centrala czynna jest w godz. 8.00-16.00.

Sekretariat Zarządu
tel. (22) 846 12 22
fax. (22) 658 38 83
e-mail: kontakt@ggko.pl

Dział Sprzedaży i Marketingu
Zachęcamy do współpracy! Informacji w zakresie oferty udzieli:
Maciej Marzec – Dział Sprzedaży i marketingu, tel. kom. 506-007-990

Dział Kadr
tel. (22) 846 12 25 wew. 140

Dział Techniczny / Awarie
Informacji w zakresie przeprowadzanych przetargów udzielą:
Lidia Zakrzewska –
tel. (22) 846 12 25 wew. 241,
e-mail: lidia.zakrzewska@ggko.pl
Zdzisława Trzeciak –
tel. (22) 846 12 25 wew. 243,
e-mail: zdzislawa.trzeciak@ggko.pl
Volha Kichko –
tel. (22) 846 12 25 wew. 241,
e-mail: volha.kichko@ggko.pl

Odpowiemy również na wszelkie pytania i wątpliwości skierowane drogą elektroniczną na adres: kontakt@ggko.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych) prosimy o przesyłanie korespondencji na adres: rodo@ggko.pl
W gablotach informacyjnych budynków znajdą Państwo spis telefonów kontaktowych do administratorów i księgowych oraz firm konserwacyjnych.

Dane rejestrowe
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS: 0000124188,
Regon: 011015792, NIP: 522-000-22-22, kapitał zakładowy 520 300,00 zł.

Adres do korespondencji
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Punkt Obsługi Mieszkańca
Al. Jerozolimskie 92
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25, wew. 401 lub 6501

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz ograniczenia wizyt osobistych w Punkcie Obsługi Mieszkańców do niezbędnego minimum.