Oferta

Oferta2019-01-10T01:05:27+01:00
ZAPYTAJ O OFERTĘ

Oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb Klientów.

Aby otrzymać dedykowaną wycenę dla Twojej nieruchomości skontaktuj się z nami korzystając formularza kontaktowego.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Zakres usług

Zarządzanie nieruchomościami

 • pełnimy funkcję zarządu powierzonego biorąc odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości

 • dbamy o interesy ekonomiczne i prawne właścicieli reprezentując ich w relacjach z firmami, instytucjami i urzędami

Obsługa administracyjna

 • skutecznie przejmujemy nieruchomość od poprzedniego administratora

 • opracowujemy regulaminy, statuty, uchwały, ewidencje, plany gospodarcze, sprawozdania, raporty i inne dokumenty dotyczące funkcjonowania nieruchomości

 • wyszukujemy usługodawców, przygotowujemy umowy w zakresie eksploatacji obiektu oraz nadzorujemy ich realizację

 • organizujemy zebrania właścicieli – sprawozdawcze i w innych ważnych sprawach

Obsługa finansowo-księgowa

 • prowadzimy kompletną, zgodną z prawem i aktualną dokumentację finansową w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości

 • rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe pozwalają nam na sprawne rozliczanie kosztów eksploatacyjnych

 • sporządzamy sprawozdania finansowe (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, działalność zarządu), rozliczenia przychodów, rozliczenia zobowiązań (w tym kredytów), deklaracje i zeznania podatkowe oraz inne niezbędne dokumenty

 • udzielamy informacji o stanie rozliczeń właścicieli i najemców tradycyjnie oraz w wygodnym systemie elektronicznym

 • dokumentujemy płatności oraz regulujemy zobowiązania w sposób ustalony z właścicielem

Obsługa prawna

 • opiniujemy uchwały i regulaminy

 • analizujemy umowy z usługodawcami, dostawcami mediów i wykonawcami robót budowlanych pod kątem prawnym

 • współpracujemy z kancelarią radców prawnych w przygotowaniu merytorycznym (dowody, stanowiska, korespondencja, pozwy, etc.) do postępowań sądowych w sprawach dotyczących części wspólnych nieruchomości oraz do postępowań sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom

Obsługa techniczna

 • prowadzimy dokumentację techniczną nieruchomości w zgodzie z przepisami prawa

 • na bieżąco monitorujemy stan techniczny budynku oraz zapewniamy wykonanie przeglądów obowiązkowych i serwisowych

 • zapewniamy bieżącą konserwację

 • nadzorujemy usuwanie awarii i ich skutków poprzez zapewnienie i koordynację pogotowia technicznego

 • opracowujemy przemyślane plany remontowe

 • opiniujemy i doradzamy w sprawach technicznych

Obsługa windykacyjna

 • regularnie monitorujemy stan zadłużenia i przygotowujemy miesięczne raporty

 • egzekwujemy należności poprzez windykację miękką, ustalenia z dłużnikiem, wezwania do zapłaty, występowanie do sądów i urzędów o dane, wszczynanie postępowań sądowych

 • wysoką skuteczność osiągamy dzięki stałej komunikacji windykatorów z etatowymi księgowymi, administratorami oraz radcami prawnymi a także dzięki ścisłej współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Czachorowscy

 • działamy w oparciu o politykę windykacyjną korzystając z rozwiązań wypracowanych w ciągu wielu lat działalności równocześnie uwzględniając sugestie i potrzeby Klienta

Doradztwo

 • analizujemy rynek usługodawców, dostawców mediów, usług finansowych i ubezpieczeń przyczyniając się do optymalizacji kosztów eksploatacyjnych

 • opracowujemy plany zarządzania nieruchomościami, sporządzamy opracowania merytoryczne w zakresie ekonomicznym, prawnym i technicznym na indywidualne zapotrzebowanie