Rodo

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), („RODO”), obowiązującą od dnia 25 maja 2018 roku, przedstawiamy Państwu szereg poniższych informacji:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym przedstawiamy podstawowe informacje o ochronie Państwa danych.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest odpowiednio: Wspólnota Mieszkaniowa lub Miasto Stołeczne Warszawa - zgodnie z położeniem oraz własnością danego lokalu.

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarza zarządca nieruchomości, czyli GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonania zawartych przez Spółkę umów (z daną Wspólnotą lub Miastem Stołecznym Warszawa) – w celu realizacji ich postanowień, związanych z obsługą nieruchomości. Przetwarzanie Państwa danych niezbędne jest również do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, m. in. dla celów podatkowych i rachunkowości.

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach, dotyczących Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować pisemnie, poprzez adres korespondencyjny: GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, lub za pomocą adresu e–mail: rodo@ggko.pl

Jakie są korzyści w związku z wprowadzeniem RODO?

RODO zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Jakie niedogodności wynikają z RODO?

Uzyskanie informacji, powiązanych z danymi osobowymi, może być utrudnione. Zanim udzielimy takiej informacji, musimy mieć pewność, że przekazujemy dane zgodnie z prawem, osobie do tego upoważnionej. Aby ułatwić funkcjonowanie w tej nowej rzeczywistości, pracujemy nad stworzeniem systemu alternatywnej weryfikacji naszych Klientów. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.