Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), („RODO”), obowiązującą od dnia 25 maja 2018 roku, przedstawiamy Państwu szereg poniższych informacji:RODO – informacja ogólna dla mieszkańców


Klauzula informacyjna – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE


Klauzula informacyjna – LOKALE KOMUNALNE


Klauzula Informacyjna – REKRUTACJE