Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami.

Działalność Spółki
GGKO – ZN sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości od 1992 roku. Jako pierwsza tego typu spółka prawa handlowego w Polsce została powołana do administrowania zasobami komunalnymi przez Miasto Stołeczne Warszawa, pozostające nadal jedynym jej Właścicielem. Obecnie obsługujemy w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami ponad 250 podmiotów, głównie Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Warszawy i okolic. Na podstawie odrębnych umów prowadzimy współpracę polegającą na administrowaniu mieniem komunalnym znajdującym się w zarządzie Miasta st. Warszawy. Prowadzimy także konserwację terenów zielonych oraz inne prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta.

Adres do korespondencji
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Adres e-mail
kontakt@ggko.pl

Punkt Obsługi Mieszkańca
ul. Stanisława Skarżyńskiego 5
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25, wew. 401, 402, 403 lub 6501

Centrala Spółki
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Budynek Brama Zachodnia, piętro V
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25 (bezpośredni wybór numerów wewnętrznych)

Sekretariat Zarządu
tel. (22) 846 12 22
fax. (22) 658 38 83

Dane rejestrowe

GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
NIP 522-000-22-22
REGON 011015792
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000124188
Kapitał zakładowy 520.300,00 PLN
Polisa OC 50 000,00 EUR
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstała jako jednoosobowa Spółka Gminy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
Właścicielem wszystkich udziałów GGKO – ZN sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa

Numery kont bankowych

Główne konto Spółki: 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400
Konto socjalne: 15 1560 0013 2000 1741 4786 2407
Wpłaty wadium: 38 1560 0013 2000 1706 4786 2403

Rada nadzorcza

Maria Schicht – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Mariola Jaczewska – Pielaszek – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Rafał Miastowski – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Białobrzeski – Członek Rady Nadzorczej
Maria Olak – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Szybiński – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Magdalena Wąsowska – Prezes Zarządu
Marcin Chudziak – Członek Zarządu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dokumenty firmowe

Akt założycielski

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Korespondencję kierowaną do GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o. o. przyjmuje Kancelaria, mieszcząca się w siedzibie Spółki przy ulicy Al. Jerozolimskie 92, na 5 piętrze budynku, w pokoju nr 8. Kancelaria rejestruje korespondencję w rejestrze kancelaryjnym, według kolejności wpływu. Potwierdzenie otrzymania pisma Kancelaria wydaje na żądanie składającego pismo. Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego lub punktu wymiany korespondencji. Wpływająca do jednostki (komórki) organizacyjnej sprawa, załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu terminów określonych dla różnych jej rodzajów w przepisach prawa. Sprawy załatwiane są pisemnie lub ustnie. Sprawa może być załatwiona w formie ustnej, telefonicznej, jeżeli przemawia za tym interes stron, a przepisy prawa taką formę dopuszczają. Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Załatwienie sprawy może być tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego lub ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę. W przypadku załatwiania spraw, których szczególny tryb i terminy załatwiania regulują przepisy państwowe (np. procedury sądowe), postępuje się ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci:
– pisma wysyłanego przesyłką listową,
– na nośniku informatycznym wysyłanym przesyłką listową,
– pisma wydanego osobiście adresatowi.

Rekrutacja

data publikacjistanowiskokomórka organizacyjnaTreść ogłoszenia
2019-01-11HandlowiecDział Sprzedaży i MarketinguPobierz
2019-01-11Inspektor budowlanyDział Obsługi TechnicznejPobierz
2019-01-08Pracownik AdministracyjnyBiuro OrganizacyjnePobierz
2019-01-08AdministratorBiuro OperacyjnePobierz

Przetargi

nazwa podmiotunazwa postepowaniakategoria postępowaniatryb postępowaniatreść postępowaniawynik postępowaniatermin publikacjitermin przyjmowania ofertuwagi
-Przetargi Archiwalne--rok 2016rozstrzygniętePobierz
-Przetargi Archiwalne--z okresu 01.01.2017 do 30.06.2017rozstrzygniętePobierz
WM Kopińska 26/28docieplenie stropu poddasza, remont opaski wokół budynku, usunięcie graffiti w prześwitach bramowychRemontyNegocjacje14.07.2017
WM Szczęśliwicka 59naprawa posadzek i inne prace remontowe w piwnicyRemontyNegocjacje25.07.2017
WM Jerozolimskie 159remont klatki schodowej, remont ścianek w piwnicy, wymiana drzwi do komórek piwnicznychRemontyNegocjacjePobierz19.07.2017
WM Racławicka 150naprawa i wzmocnienie ocieplenia, tynk mineralny i malowanieRemontyNegocjacjePobierz11.07.2017
WM Białobrzeska 26 doposażenie w instalację ccw, montaż wodomierzy i wymiana pionów co wraz z wymiana grzejnikówRemontyNegocjacje18.07.2017
WM Białobrzeska 26wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i obróbek blacharskichRemontyNegocjacje18.07.2017
WM Białobrzeska 26wymiana dźwigów osobowych 3 szt.RemontyNegocjacje18.07.2017
WM Grójecka 32kapitalny remont dachu z ociepleniemRemontyNegocjacje21.07.2017
WM Kaliska 5wymiana dźwigu osobowegoRemontyNegocjacjePobierz14.07.2017
WM Siemieńskiego 13remont kominów z ociepleniem i naprawą wyłazów dachowychRemontyNegocjacjePobierz08.08.2017
WM Raszyńska 12remont prześwitu i posadzki w bramie, remont balkonówRemontyNegocjacje25.07.2017Zawieszony
WM Raszyńska 12wymiana bramy ( drewnianej z furtką)RemontyNegocjacje25.07.2017Zawieszony
WM Grójecka 70 doposażenie w instalację ccw, montaż liczników cw wraz z wymianą wodomierzy zw z odczytem radiowym wg PT, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT, wymiana instalacji gazowej wg PTRemontyNegocjacje09.08.2017
WM Grójecka 32wymiana instalacji elektrycznej wg PTRemontyNegocjacje23.08.2017
WM Króżańska 10remont dachuRemontyNegocjacjePobierz31.07.2017
WM Niemcewicza 19Aremont dachu nad klatką IRemontyNegocjacje02.08.2017
WM Bitwy Warszawskiej 10wykonanie remontu parterów, remont pomieszczenia rowerowni, naprawa glifów przy drzwiach wejściowych oraz wymiana tablic z ogłoszeniamiRemontyNegocjacje18.08.2017
WM Kaliska 13wymiana 4 szt. drzwi do klatek schodowych, remont schodów kl. IRemontyNegocjacjePobierz
WM Grójecka 27wymiana stolarki okiennej w sposób odtworzeniowy z profili w postaci kątowników stalowychRemontyNegocjacje
WM Niemcewicza 25remont balkonów, montaż poręczy przy zejściu do piwnicy, remont daszków nad wejściami.RemontyNegocjacjePobierz25.08.2017
WM Bitwy Warszawskiej 6malowanie parterów klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych do piwnic, wymiana drzwi do schowków, wymiana okienek w maszynowni, założenie siatek na kominy, wykonanie wentylacji we wlocie wodyRemontyNegocjacjePobierz22.08.2017
WM Dorotowska 9wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania wg PTRemontyNegocjacje30.08.2017
WM Grójecka 27wymiana stolarki okiennej w sposób odtworzeniowy z profili aluminiowych ciepłych lub z profili w postaci kątowników stalowychRemontyNegocjacjePobierz
WM Bobrowskiego 8remont pomieszczenia pralni kl. III, remont pomieszczenia dozorcy i pomieszczeń wc kl. II, malowanie ścian piwnic, remont balkonu lok. 40RemontyNegocjacjePobierz13.09.2017
WM Grójecka 74wymiana windy kl. IIRemontyNegocjacjePobierz29.08.2017
WM Grójecka 115remont klatek schodowych szt. 2RemontyNegocjacjePobierz05.09.2017
WM Grójecka 115wymiana instalacji gazowej wg PTRemontyNegocjacjePobierz05.09.2017
WM Majewskiego 36wymiana wodomierzy z doposażeniem w wodomierze w lokalach nieopomiarowanych na wodomierze z odczytem radiowym – szt. 337RemontyNegocjacjePobierzPobierz19.09.2017
WM Grójecka 67remont ścian z ociepleniem balkonówRemontyNegocjacjePobierzPobierz06.09.2017
WM Grójecka 74wymiana windy kl. IIRemontyNegocjacjePobierzPobierz22.09.2017
WM Młynarska 29remont kapitalny dachuRemontyNegocjacjePobierz14.09.2017
WM Młynarska 29wymiana instalacji elektrycznej wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz14.09.2017
WM Radomska 22wymiana instalacji elektrycznej wg PT z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej i wymianą instalacji domofonowejRemontyNegocjacjePobierzPobierz20.09.2017
WM Radomska 22wymiana instalacji gazowej wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz20.09.2017
WM Białobrzeska 19ocieplenie stropu wg PT i ocieplenie sufituRemontyNegocjacjePobierz15.09.2017
WM Bitwy Warszawskiej 4doposażenie w instalację ccw wg PT i wymiana instalacji gazu wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz11.10.2017
WM Siewierska 6remont klatek schodowych I – V, wymiana drzwi do piwnic, wymiana drzwi do klatek schodowych, ocieplenie stropu prześwituRemontyNegocjacjePobierz03.10.2017
WM Grójecka 53/57wykonanie wylewki w boksach piwnicznych i korytarzach piwnicznych, wykonanie zabezpieczeń przed szczurami, przemurowanie ścianek działowych oraz wymurowanie nowych ścianek działowych .RemontyNegocjacjePobierzPobierz29.09.2017
WM Częstochowska 8wymiana instalacji elektrycznej wg PTRemontyNegocjacjePobierz03.10.2017
WM Urbanistów 8wykonanie projektu wykonania instalacji przeciwpożarowejProjektyNegocjacjePobierz09.10.2017
WM Białobrzeska 22odświeżenie klatek schodowych po wykonanej wymianie instalacji elektrycznej oraz gazowejRemontyNegocjacjePobierzPobierz24.10.2017
WM Grójecka 70kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z podłączeniem do kuchenek elektrycznych w lokalach po likwidacji gazu zgodnie z przepisami wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz18.10.2017
WM Grzeszczyka 8wyrównanie (remont) podłóg w korytarzach piwnicznych z pomalowaniem, remont wózkarni z wymianą okienRemontyNegocjacjePobierzPobierz25.10.2017
WM Lelechowska 12Adoposażenie w instalację CCW, wymiana instalacji gazowej i wodomierzyRemontyNegocjacjePobierzPobierz03.11.2017
WM Bartoszewicza 1Aremont elewacji od strony podwórka oraz remont prześwitu bramowegoRemontyNegocjacjePobierzBezterminowo
WM Radomska 4wymiana instalacji domofonowej, zamontowanie opraw świetlnych na klatce schodowejRemontyNegocjacjePobierzZawieszony
WM Częstochowska 11/15wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PTRemontyNegocjacjePobierz22.11.2017
WM Grójecka 42AWykonanie izolacji fundamentów wg PTRemontyNegocjacjePobierz07.11.2017
WM Grójecka 42ARemont elewacji z remontem dachu z dociepleniem wg PTRemontyNegocjacjePobierz07.11.2017
WM Baśniowa 3Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – poziom kl. II i III wg PTRemontyNegocjacjePobierz06.12.2017
WM Mochnackiego 3Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej wg PT, budowa węzła dwufunkcyjnego wg PT, wymiana poziomów instalacji: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wg PT, wymiana przyłącza zimnej wody do budynku wg PTRemontyNegocjacjePobierz28.11.2017
WM Siemieńskiego 14Wymiana i montaż wodomierzy zwykłych we wszystkich lokalach i części wspólnej szt. 313RemontyNegocjacjePobierz13.12.2017
WM Trzech Budrysów 33Wykonanie doposażenia w instalację centralnie ciepłej wody z montażem wodomierzy zwykłych cw , demontażem piecyków gazowych, wymianą i montażem wodomierzy zwykłych zwRemontyNegocjacjePobierz10.01.2018
WM Spiska 6- budowie węzła cieplnego c.o. i c.c.w. wg PT
- budowie przyłącza sieci cieplnej wg PT,
- doposażeniu w instalację ciepłej wody wg PT,
- wymianie instalacji centralnego ogrzewania wg PT,
- wymianie instalacji gazu wg PT.
RemontyNegocjacjePobierzPobierz10.01.2018
WM Urbanistów 10Wymiana wodomierzy cw i zw na wodomierze z odczytem radiowym z odczytem radiowym – szt. 217RemontyNegocjacjePobierzPobierz30.01.2018
WM Opaczewska 4Remont klatki schodowejRemontyNegocjacjePobierzPobierz31.01.2018
WM Opaczewska 25Remont piwnic kl. I, III, wraz z pomieszczeniem rowerowniRemontyNegocjacjePobierz06.02.2018
WM Grójecka 14AWymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku oraz instalacji odgromowej wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz23.02.2018
WM Kopińska 17Wykonanie doposażenia w instalacje centralnie ciepłej wody wg PTRemontyNegocjacjePobierz20.02.2018
GGKOPielęgnacja zieleni na posesjach administrowanych przez GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.KonserwacjeKonkurs ofertpobierz13.03.2018
GGKOProwadzenie konserwacji budowlanych dla WMKonserwacjeNegocjacjepobierz23.02.2018
WM Dunajecka 13Wykonanie doposażenia w instalacje centralnie ciepłej wody wg PT, wymiana wodomierzy zimnej wody oraz montaż wodomierzy ciepłej wody z odczytem radiowymRemontyKonkurs ofertPobierzPobierz27.04.2018
WM Raszyńska 12Wykonanie projektu technicznego węzła cieplnego dwufunkcyjnego, projektu technicznego przyłącza sieci ciepłowniczej (branża budowlana, elektryczna, sanitarna), projektu technicznego doposażenia budynku w instalację c.o., projektu technicznego doposażenia budynku w instalację ccw.RemontyNegocjacjePobierz16.04.2018
WM Raszyńska 12Audyt remontowyRemontyNegocjacjePobierz16.04.2018
WM Siemieńskiego 5Montaż instalacji monitoringuRemontyNegocjacjePobierzPobierz25.04.2018
WM Wawelska 11AMontaż zaworów regulacyjnych z izolacją instalacji i jej regulacją według PT.RemontyNegocjacjePobierzPobierz04.05.2018
WM Dickensa 22Wymiana instalacji gazu wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz08.05.2018
WM Joteyki 24Doposażenie budynku w instalacje centralnie ciepłej wody
wg PT
RemontyNegocjacjePobierzPobierz26.04.2018
Chotomowska 8Doposażenie w instalację ciepłej wody według PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz08.05.2018
WM Białobrzeska 14Remont elewacji wg PT ( bez docieplenia), remont klatki schodowejRemontyNegocjacjePobierz18.05.2018
WM Opaczewska 10- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zawilgoceń i zarysowań ścian z określeniem warunków geologicznych gruntu,
- projektu technicznego aranżacji i określenia kosztów remontu piwnic,
- projektu technicznego remontu elewacji
RemontyNegocjacjePobierz24.05.2018
WM Opaczewska 10Wykonanie audytu remontowegoRemontyNegocjacjePobierz24.05.2018
WM Białobrzeska 36Wymiana instalacji elektrycznej według PTRemontyNegocjacjePobierz23.05.2018
WM Grójecka 106Wykonanie projektu technicznego remontu piwnic ( boksy piwniczne) z ich aranżacjąRemontyNegocjacjePobierz
WM Białobrzeska 19Montaż monitoringuRemontyNegocjacjePobierz01.06.2018
WM Siewierska 5/7Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z PTRemontyNegocjacjePobierz05.06.2018
WM Białobrzeska 21Docieplenie stropodachuRemontyNegocjacjePobierz19.06.2018
WM Białobrzeska 21Renowacja (szlifowanie) lastrykaRemontyNegocjacjePobierz19.06.2018
WM Majewskiego 10PT na docieplenie budynku wg audytuProjektyNegocjacjepobierz18.06.2018
WM Węgierska 5/7/9Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku według PTRemontyNegocjacjepobierzPobierz26.06.2018
WM Spiska 6WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYMRemontyNegocjacjepobierzPobierz02.07.2018
WM Korotyńskiego 28Wymianę poziomu instalacji zw, cw, cyrkulacji z regulacją instalacji i montażem wodomierza na zw wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz26.06.2018
WM Grójecka 47/51Wymiana wodomierzy zimniej i ciepłej wody na wodomierze z odczytem radiowymRemontyNegocjacjePobierz27.06.2018
WM Urbanistów 8Wymiana wodomierzy firmy APATOR POWOGAZ (zwykłe) z przeprogramowaniem nakładek radiowych do nowych wodomierzyRemontyNegocjacjePobierz31.07.2018
WM Grójecka 106Wymiana instalacji c.o. wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz03.08.2018
WM Grójecka 18/20Montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTVRemontyNegocjacjePobierz06.08.2018
WM Majewskiego 6PT docieplenia budynku wraz z połacią dachowąRemontyNegocjacjePobierzpobierz08.08.2018
WM Siewierska 17Wymiana instalacji gazu według PT z montażem kuchni elektrycznych w lokalach: 13,22,23,29RemontyNegocjacjePobierzpobierz17.08.2018
WM Siewierska 16Wymiana instalacji c.o. według PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz20.08.2018
WM Aleje Jerozolimskie 113/115Regulacja instalacji ciepłej wody i izolacja poziomów wg PTRemontyNegocjacjePobierz29.08.2018
WM Uniwersytecka 6Przebudowa polegająca na wykonaniu wewnętrznych szybów windowych. Wyposażenie dwóch klatek schodowych w dźwigi osobowe w istniejących duszach klatek schodowych kl. A i C – branża budowlana i elektryczna wg PTRemontyNegocjacjePobierz28.08.2018
WM Nowowiejska 39Projekt Techniczny na remont elewacji z ociepleniem, remontem balkonów i loggi,
remontem dachu wraz z dociepleniem
RemontyNegocjacjePobierzPobierz22.08.2018
WM Nowowiejska 39Projekt Techniczny na wymianę instalacji centralnego ogrzewaniaRemontyNegocjacjePobierz22.08.2018
WM Aleje Jerozolimskie 121/123Regulacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody z montażem zaworów wg PTRemontyNegocjacjePobierzpobierz31.08.2018
WM Aleje Jerozolimskie 121/123Wymiana wodomierzy cw i zw na wodomierze z odczytem radiowym z odczytem radiowym – szt. 208RemontyNegocjacjePobierzpobierz31.08.2018
WM Słupecka 11Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz30.08.2018
WM Siewierska 10AWymiana instalacji elektrycznej zgodnie z PTRemontyNegocjacjepobierzpobierz31.08.2018
WM Siewierska 10AWymiana instalacji co i ccw zgodnie z PTRemontyNegocjacjepobierzpobierz31.08.2018
WM Słupecka 11Projekt aranżacji wnętrz dwóch klatek schodowych wraz z przedmiarem, kosztorysem ofertowym ślepym w budynku RemontyNegocjacjePobierzPobierz31.08.2018
WM Grójecka 18/20Wymiana wodomierzy zimniej i ciepłej wody na wodomierze z odczytem radiowymRemontyNegocjacjePobierzpobierz14.09.2018
WM Grójecka 72Wykonanie audytu remontowegoRemontyNegocjacjePobierzpobierz20.09.2018
WM Grójecka 72Wykonanie PT na docieplenie stropu i remont loggiiRemontyNegocjacjePobierz20.09.2018
WM Grójecka 72Wykonanie PT na aktualizację wymiany instalacji c.o.RemontyNegocjacjePobierz20.09.2018
WM Joteyki 18Wykonanie remontu dachu i obróbek blacharskich wg przedmiaruRemontyNegocjacjepobierzpobierz20.09.2018
WM Niemcewicza 19AWykonanie remontu balkonów, remontu pomieszczenia wodomiaru, ogrodzenie zieleni wg przedmiaruRemontyNegocjacjePobierz25.09.2018
WM Niemcewicza 19ANaprawa dachu klatka II wg przedmiaruRemontyNegocjacjePobierz25.09.2018
WM Niemcewicza 25Regulacja instalacji c.c.w. wg PT polegająca na montażu zaworów regulacyjnych i wymiana zaworów kulowych podpionowych.RemontyNegocjacjePobierzPobierz26.09.2018
WM Żółkiewskiego 40Wykonanie docieplenia budynku z remontem balkonów wg PTRemontyNegocjacjePobierz27.09.2018
WM Majewskiego 10Docieplenie/ remont elewacji budynku wraz z dociepleniem stropodachu i remontem kominówRemontyNegocjacjePobierzpobierz11.10.2018
WM Filtrowa 79Kompletna renowacja i odtworzenie balkonówRemontyNegocjacjePobierz04.10.2018
WM Kaliska 19/21Wymianę pionów instalacji kanalizacji kl. I wg PTRemontyNegocjacjePobierzpobierz02.10.2018
WM Bitwy Warszawskiej 10Wymiana ścian drewnianych na murowane w piwnicachRemontyNegocjacjePobierzpobierz09.10.2018
WM Grójecka 114Modernizacja ścian zewnętrznych przy wejściach do klatek schodowychRemontyNegocjacjePobierz10.10.2018
WM Grójecka 119wykonanie remontu klatek schodowych, wymianie balustrady schodowej II warianty, szlifowaniu posadzki z lastrico wraz z uzupełnieniem ubytków, uzupełnieniu ubytków w posadzce na klatkach schodowych, naprawie szczebli metalowych w wyjściu na dach, remontu pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania, remontu pomieszczeń suszarni, remontu posadzki w korytarzach piwnicznych, wykonaniu naświetla nad drzwiami wejściowymi III warianty, malowaniu elewacji-parterRemontyNegocjacjePobierz11.10.2018
WM Kaliska 15Wykonanie
- projektu technicznego na remont główny konstrukcji dachu,
- projektu technicznego na naprawę stropu nad piwnicą w korytarzach piwnicznych, komórkach lokatorskich oraz w pomieszczeniu węzła
RemontyNegocjacjePobierz09.10.2018
WM Bitwy Warszawskiej 6Wymiana ścian drewnianych na murowane w piwnicachRemontyNegocjacjePobierzpobierz09.10.2018
WM Grójecka 70Malowanie klatek schodowych szt. 4, wymianę drzwi do klatek schodowych oraz piwnic, wykonanie daszków nad wejściami do klatek schodowych, wykonanie nowych podestów do klatek schodowychRemontyNegocjacjePobierzpobierz15.10.2018
WM Białobrzeska 19Remont klatki schodowej IVRemontyNegocjacjepobierzpobierz12.10.2018
WM Grójecka 106Remont piwnicRemontyNegocjacjepobierz24.10.2018
WM Grójecka 106Remont klatekRemontyNegocjacjepobierz24.10.2018
WM Grójecka 106Wyszlifowanie posadzki z lastrico na klatkach schodowychRemontyNegocjacjepobierz24.10.2018
WM Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 14Wykonanie projektu technicznego na remont elewacji budynku i balkonówProjekt TechnicznyZ wolnej rękipobierzpobierz22.10.2018
WM Radomska 16Odświeżenie klatki schodowej po wymianie instalacji elektrycznejRemontyNegocjacjepobierz23.10.2018
WM Lelechowska 14Remont elewacji z remontem balkonów – bez docieplenia, malowanie według PTRemontyNegocjacjepobierz24.10.2018
WM Filtrowa 79Kompletna renowacja i odtworzenie balkonówRemontyNegocjacjepobierz30.11.2018
WM Żółkiewskiego 40Wykonanie docieplenia budynku z remontem balkonów RemontyNegocjacje pobierz05.11.2018
WM AL. Jerozolimskie 109 Projekt techniczny na obudowę schodów z uwzględnieniem podjazdu dla wózkówProjekt TechnicznyZ wolnej ręki pobierz06.11.2018
WM Kaliska 15Wykonanie
- projektu technicznego na remont główny konstrukcji dachu,
- projektu technicznego na naprawę stropu nad piwnicą w korytarzach piwnicznych, komórkach lokatorskich oraz w pomieszczeniu węzła
Projekt TechnicznyZ wolnej ręki pobierz30.10.2018
WM Grzeszczyka 8Remont kominów z dociepleniemRemontyNegocjacjepobierz06.11.2018
WM Grójecka 60Wymiana instalacji elektrycznej według PTRemontyNegocjacjepobierzpobierz02.11.2018
WM Grójecka 67Wymiana instalacji elektrycznej według PTRemontyNegocjacjepobierz05.11.2018
WM Grójecka 67Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz doposażenie w instalację centralnie ciepłej wody według PTRemontyNegocjacjepobierz05.11.2018
WM Grójecka 67Remont elewacji oraz remont balkonów według PTRemontyNegocjacjepobierz16.11.2018
WM Grójecka 70BAudyt remontowyAudytZ wolnej rękipobierzpobierz07.11.2018
WM Filtrowa 79Kompletna renowacja RemontyNegocjacjepobierzBeztermionowo
WM Częstochowska 19Remont elewacji z dociepleniem stropu poddaszaRemontyNegocjacjepobierz03.12.2018
WM Częstochowska 19Wymiana instalacji centralnego ogrzewaniaRemontyNegocjacjepobierz03.12.2018
WM Baśniowa 6Audyt termomodernizacyjnyAudytZ wolnej rękipobierzpobierz06.12.2018
WM Baśniowa 6Aktualizacja pt na wymianę instalacji centralnego ogrzewaniaProjektZ wolnej rękipobierzpobierz06.12.2018
WM Baśniowa 6Projekt techniczny na ocieplenie budynku wraz z remontem loggiiProjektZ wolnej rękipobierzpobierz06.12.2018
WM Białobrzeska 29Remont klatek schodowychRemontyNegocjacjepobierz13.12.2018
WM Białobrzeska 29Czyszczenie i naprawa lastrykaRemontyNegocjacjepobierz13.12.2018
WM Lelechowska 12Projekt techniczny regulacji instalacji coProjektZ wolnej rękipobierzpobierz06.12.2018
WM Lelechowska 12Projekt techniczny na remont elewacji z remontem balkonów wg zaleceń Konserwatota ZabytkówProjektZ wolnej rękipobierzpobierz06.12.2018
WM Częstochowska 19Projekt techniczny na wymianę instalacji elektrycznejProjektZ wolnej rękipobierz03.12.2018
WM Dickensa 18Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznejProjektZ wolnej rękipobierzpobierz17.12.2018
WM Dickensa 22Projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznejProjektZ wolnej rękipobierzpobierz17.12.2018
WM Majewskiego 10Remont klatek schodowychRemontyNegocjacjepobierz14.01.2019
WM Rokosowska 7Wymiana instalacji elektrycznejRemontyNegocjacjepobierz14.01.2019
WM Uniwersytecka 6Przebudowa polegająca na wykonaniu wewnętrznych szybów windowych. wyposażenie dwóch klatek schodowych w dźwigi osobowe w istniejących duszach kl. schodowych kl. A i C - branża budowlana i elektryczna wg PT Remonty Negocjacje pobierz31.01.2019
WM Grzeszczyka 8Montaż monitoringu wizyjnego CCTVRemontyNegocjacjepobierz22.01.2019

Dane kontaktowe

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie, przekazywane są zgodnie z Ustawą
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198).
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.