Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Spółki GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami.

Działalność Spółki
GGKO – ZN sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości od 1992 roku. Jako pierwsza tego typu spółka prawa handlowego w Polsce została powołana do administrowania zasobami komunalnymi przez Miasto Stołeczne Warszawa, pozostające nadal jedynym jej Właścicielem. Obecnie obsługujemy w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami ponad 250 podmiotów, głównie Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Warszawy i okolic. Na podstawie odrębnych umów prowadzimy współpracę polegającą na administrowaniu mieniem komunalnym znajdującym się w zarządzie Miasta st. Warszawy. Prowadzimy także konserwację terenów zielonych oraz inne prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta.

Adres do korespondencji
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Adres e-mail
kontakt@ggko.pl

Punkt Obsługi Mieszkańca
ul. Stanisława Skarżyńskiego 5
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25, wew. 401, 402, 403 lub 6501

Centrala Spółki
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Budynek Brama Zachodnia, piętro V
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25 (bezpośredni wybór numerów wewnętrznych)

Sekretariat Zarządu
tel. (22) 846 12 22
fax. (22) 658 38 83

Dane rejestrowe

GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
NIP 522-000-22-22
REGON 011015792
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000124188
Kapitał zakładowy 520.300,00 PLN
Polisa OC 50 000,00 EUR
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami spółka z ograniczona odpowiedzialnością powstała jako jednoosobowa Spółka Gminy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
Właścicielem wszystkich udziałów GGKO – ZN sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne Warszawa

Numery kont bankowych

Główne konto Spółki: 93 1560 0013 2000 1701 4786 2400
Konto socjalne: 15 1560 0013 2000 1741 4786 2407
Wpłaty wadium: 38 1560 0013 2000 1706 4786 2403

Rada nadzorcza

Maria Schicht – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Rafał Miastowski – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Jacek Białobrzeski – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Bujalski – Członek Rady Nadzorczej
Maria Olak – Członek Rady Nadzorczej
Marcin Szybiński – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Magdalena Wąsowska – Prezes Zarządu
Marcin Chudziak – Członek Zarządu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dokumenty firmowe

Akt założycielski

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Polisa OC

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Korespondencję kierowaną do GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o. o. przyjmuje Kancelaria, mieszcząca się w siedzibie Spółki przy ulicy Al. Jerozolimskie 92, na 5 piętrze budynku, w pokoju nr 8. Kancelaria rejestruje korespondencję w rejestrze kancelaryjnym, według kolejności wpływu. Potwierdzenie otrzymania pisma Kancelaria wydaje na żądanie składającego pismo. Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się bezzwłocznie do urzędu pocztowego lub punktu wymiany korespondencji. Wpływająca do jednostki (komórki) organizacyjnej sprawa, załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu terminów określonych dla różnych jej rodzajów w przepisach prawa. Sprawy załatwiane są pisemnie lub ustnie. Sprawa może być załatwiona w formie ustnej, telefonicznej, jeżeli przemawia za tym interes stron, a przepisy prawa taką formę dopuszczają. Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Załatwienie sprawy może być tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego lub ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę. W przypadku załatwiania spraw, których szczególny tryb i terminy załatwiania regulują przepisy państwowe (np. procedury sądowe), postępuje się ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci:
– pisma wysyłanego przesyłką listową,
– na nośniku informatycznym wysyłanym przesyłką listową,
– pisma wydanego osobiście adresatowi.

Rekrutacja

data publikacjistanowiskokomórka organizacyjnauwagi
2017-10-12inspektor budowlanyDział Obsługi TechnicznejPobierz

Przetargi

nazwa podmiotunazwa postepowaniakategoria postępowaniatryb postępowaniatreść postępowaniawynik postępowaniatermin publikacjitermin przyjmowania ofertuwagi
-Przetargi Archiwalne--rok 2016rozstrzygniętePobierz
-Przetargi Archiwalne--z okresu 01.01.2017 do 30.06.2017rozstrzygniętePobierz
WM Kopińska 26/28docieplenie stropu poddasza, remont opaski wokół budynku, usunięcie graffiti w prześwitach bramowychRemontyNegocjacje14.07.2017
WM Szczęśliwicka 59naprawa posadzek i inne prace remontowe w piwnicyRemontyNegocjacje25.07.2017
WM Jerozolimskie 159remont klatki schodowej, remont ścianek w piwnicy, wymiana drzwi do komórek piwnicznychRemontyNegocjacjePobierz19.07.2017
WM Racławicka 150naprawa i wzmocnienie ocieplenia, tynk mineralny i malowanieRemontyNegocjacjePobierz11.07.2017
WM Białobrzeska 26 doposażenie w instalację ccw, montaż wodomierzy i wymiana pionów co wraz z wymiana grzejnikówRemontyNegocjacje18.07.2017
WM Białobrzeska 26wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i obróbek blacharskichRemontyNegocjacje18.07.2017
WM Białobrzeska 26wymiana dźwigów osobowych 3 szt.RemontyNegocjacje18.07.2017
WM Grójecka 32kapitalny remont dachu z ociepleniemRemontyNegocjacje21.07.2017
WM Kaliska 5wymiana dźwigu osobowegoRemontyNegocjacje14.07.2017
WM Siemieńskiego 13remont kominów z ociepleniem i naprawą wyłazów dachowychRemontyNegocjacje08.08.2017
WM Raszyńska 12remont prześwitu i posadzki w bramie, remont balkonówRemontyNegocjacje25.07.2017Zawieszony
WM Raszyńska 12wymiana bramy ( drewnianej z furtką)RemontyNegocjacje25.07.2017Zawieszony
WM Grójecka 70 doposażenie w instalację ccw, montaż liczników cw wraz z wymianą wodomierzy zw z odczytem radiowym wg PT, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT, wymiana instalacji gazowej wg PTRemontyNegocjacje09.08.2017
WM Grójecka 32wymiana instalacji elektrycznej wg PTRemontyNegocjacje23.08.2017
WM Króżańska 10remont dachuRemontyNegocjacje31.07.2017
WM Niemcewicza 19Aremont dachu nad klatką IRemontyNegocjacje02.08.2017
WM Bitwy Warszawskiej 10wykonanie remontu parterów, remont pomieszczenia rowerowni, naprawa glifów przy drzwiach wejściowych oraz wymiana tablic z ogłoszeniamiRemontyNegocjacje18.08.2017
WM Kaliska 13wymiana 4 szt. drzwi do klatek schodowych, remont schodów kl. IRemontyNegocjacjePobierz
WM Grójecka 27wymiana stolarki okiennej w sposób odtworzeniowy z profili w postaci kątowników stalowychRemontyNegocjacje
WM Niemcewicza 25remont balkonów, montaż poręczy przy zejściu do piwnicy, remont daszków nad wejściami.RemontyNegocjacjePobierz25.08.2017
WM Bitwy Warszawskiej 6malowanie parterów klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych do piwnic, wymiana drzwi do schowków, wymiana okienek w maszynowni, założenie siatek na kominy, wykonanie wentylacji we wlocie wodyRemontyNegocjacje22.08.2017
WM Dorotowska 9wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania wg PTRemontyNegocjacje30.08.2017
WM Grójecka 27wymiana stolarki okiennej w sposób odtworzeniowy z profili aluminiowych ciepłych lub z profili w postaci kątowników stalowychRemontyNegocjacje
WM Bobrowskiego 8remont pomieszczenia pralni kl. III, remont pomieszczenia dozorcy i pomieszczeń wc kl. II, malowanie ścian piwnic, remont balkonu lok. 40RemontyNegocjacjePobierz13.09.2017
WM Grójecka 74wymiana windy kl. IIRemontyNegocjacjePobierz29.08.2017
WM Grójecka 115remont klatek schodowych szt. 2RemontyNegocjacjePobierz05.09.2017
WM Grójecka 115wymiana instalacji gazowej wg PTRemontyNegocjacjePobierz05.09.2017
WM Majewskiego 36wymiana wodomierzy z doposażeniem w wodomierze w lokalach nieopomiarowanych na wodomierze z odczytem radiowym – szt. 337RemontyNegocjacjePobierzPobierz19.09.2017
WM Grójecka 67remont ścian z ociepleniem balkonówRemontyNegocjacjePobierz06.09.2017
WM Grójecka 74wymiana windy kl. IIRemontyNegocjacjePobierzPobierz22.09.2017
WM Młynarska 29remont kapitalny dachuRemontyNegocjacjePobierz14.09.2017
WM Młynarska 29wymiana instalacji elektrycznej wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz14.09.2017
WM Radomska 22wymiana instalacji elektrycznej wg PT z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej i wymianą instalacji domofonowejRemontyNegocjacjePobierzPobierz20.09.2017
WM Radomska 22wymiana instalacji gazowej wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz20.09.2017
WM Białobrzeska 19ocieplenie stropu wg PT i ocieplenie sufituRemontyNegocjacjePobierz15.09.2017
WM Bitwy Warszawskiej 4doposażenie w instalację ccw wg PT i wymiana instalacji gazu wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz11.10.2017
WM Siewierska 6remont klatek schodowych I – V, wymiana drzwi do piwnic, wymiana drzwi do klatek schodowych, ocieplenie stropu prześwituRemontyNegocjacjePobierz03.10.2017
WM Grójecka 53/57wykonanie wylewki w boksach piwnicznych i korytarzach piwnicznych, wykonanie zabezpieczeń przed szczurami, przemurowanie ścianek działowych oraz wymurowanie nowych ścianek działowych .RemontyNegocjacjePobierzPobierz29.09.2017
WM Częstochowska 8wymiana instalacji elektrycznej wg PTRemontyNegocjacjePobierz03.10.2017
WM Urbanistów 8wykonanie projektu wykonania instalacji przeciwpożarowejProjektyNegocjacjePobierz09.10.2017
WM Białobrzeska 22odświeżenie klatek schodowych po wykonanej wymianie instalacji elektrycznej oraz gazowejRemontyNegocjacjePobierzPobierz24.10.2017
WM Grójecka 70kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej z podłączeniem do kuchenek elektrycznych w lokalach po likwidacji gazu zgodnie z przepisami wg PTRemontyNegocjacjePobierzPobierz18.10.2017
WM Grzeszczyka 8wyrównanie (remont) podłóg w korytarzach piwnicznych z pomalowaniem, remont wózkarni z wymianą okienRemontyNegocjacjePobierzPobierz25.10.2017
WM Lelechowska 12Adoposażenie w instalację CCW, wymiana instalacji gazowej i wodomierzyRemontyNegocjacjePobierzPobierz03.11.2017
WM Bartoszewicza 1Aremont elewacji od strony podwórka oraz remont prześwitu bramowegoRemontyNegocjacjePobierzBezterminowo
WM Radomska 4wymiana instalacji domofonowej, zamontowanie opraw świetlnych na klatce schodowejRemontyNegocjacjePobierzZawieszony
WM Częstochowska 11/15wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PTRemontyNegocjacjePobierz22.11.2017
WM Grójecka 42AWykonanie izolacji fundamentów wg PTRemontyNegocjacjePobierz07.11.2017
WM Grójecka 42ARemont elewacji z remontem dachu z dociepleniem wg PTRemontyNegocjacjePobierz07.11.2017
WM Baśniowa 3Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – poziom kl. II i III wg PTRemontyNegocjacjePobierz06.12.2017
WM Mochnackiego 3Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej wg PT, budowa węzła dwufunkcyjnego wg PT, wymiana poziomów instalacji: centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wg PT, wymiana przyłącza zimnej wody do budynku wg PTRemontyNegocjacjePobierz28.11.2017
WM Siemieńskiego 14Wymiana i montaż wodomierzy zwykłych we wszystkich lokalach i części wspólnej szt. 313RemontyNegocjacjePobierz13.12.2017
WM Trzech Budrysów 33Wykonanie doposażenia w instalację centralnie ciepłej wody z montażem wodomierzy zwykłych cw , demontażem piecyków gazowych, wymianą i montażem wodomierzy zwykłych zwRemontyNegocjacjePobierz10.01.2018
WM Spiska 6- budowie węzła cieplnego c.o. i c.c.w. wg PT
- budowie przyłącza sieci cieplnej wg PT,
- doposażeniu w instalację ciepłej wody wg PT,
- wymianie instalacji centralnego ogrzewania wg PT,
- wymianie instalacji gazu wg PT.
RemontyNegocjacjePobierz10.01.2018
WM Urbanistów 10Wymiana wodomierzy cw i zw na wodomierze z odczytem radiowym z odczytem radiowym – szt. 217RemontyNegocjacjePobierz30.01.2018

Dane kontaktowe

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie, przekazywane są zgodnie z Ustawą
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198).
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.