Oferta

 • dla wspólnot mieszkaniowych
  • duże budynki (powyżej 7 lokali)
  • budynki z powierzchnią usługowo-handlową
  • budynki o podwyższonym standardzie
  • małe budynki (poniżej 7 lokali)
  • osiedla domów
 • dla deweloperów
  • budynki wielorodzinne
  • budynki wielorodzinne z powierzchnią handlowo-usługową
  • osiedla domów
 • dla właścicieli nieruchomości komercynych
  • budynki biurowe
  • budynki handlowo-usługowe
  • budynki magazynowe
  • parkingi
  • budynki mieszkalne
  • lokale mieszkalne i użytkowe na wynajem
 • dla innych podmiotów
  • nieruchomości komunalne lokalowe i budynkowe
  • nieruchomości komunalne gruntowe
  • inne

 

Zakres usług

 • Zarządzanie nieruchomościami

  • pełnimy funkcję zarządu powierzonego biorąc odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości
  • dbamy o interesy ekonomiczne i prawne właścicieli reprezentując ich w relacjach z firmami, instytucjami i urzędami
 • Obsługa administracyjna

  • skutecznie przejmujemy nieruchomość od poprzedniego administratora
  • opracowujemy regulaminy, statuty, uchwały, ewidencje, plany gospodarcze, sprawozdania, raporty i inne dokumenty dotyczące funkcjonowania nieruchomości
  • wyszukujemy usługodawców, przygotowujemy umowy w zakresie eksploatacji obiektu oraz nadzorujemy ich realizację
  • organizujemy zebrania właścicieli – sprawozdawcze i w innych ważnych sprawach
 • Obsługa techniczna

  • prowadzimy dokumentację techniczną nieruchomości w zgodzie z przepisami prawa
  • na bieżąco monitorujemy stan techniczny budynku oraz zapewniamy wykonanie przeglądów obowiązkowych i serwisowych
  • zapewniamy bieżącą konserwację
  • nadzorujemy usuwanie awarii i ich skutków poprzez zapewnienie i koordynację pogotowia technicznego
  • opracowujemy przemyślane plany remontowe
  • opiniujemy i doradzamy w sprawach technicznych
 • Obsługa finansowo-księgowa

  • prowadzimy kompletną, zgodną z prawem i aktualną dokumentację finansową w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości
  • rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe pozwalają nam na sprawne rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
  • sporządzamy sprawozdania finansowe (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, działalność zarządu), rozliczenia przychodów, rozliczenia zobowiązań (w tym kredytów), deklaracje i zeznania podatkowe oraz inne niezbędne dokumenty
  • udzielamy informacji o stanie rozliczeń właścicieli i najemców tradycyjnie oraz w wygodnym systemie elektronicznym
  • dokumentujemy płatności oraz regulujemy zobowiązania w sposób ustalony z właścicielem
 • Obsługa windykacyjna

  • regularnie monitorujemy stan zadłużenia i przygotowujemy miesięczne raporty
  • egzekwujemy należności poprzez windykację miękką, ustalenia z dłużnikiem, wezwania do zapłaty, występowanie do sądów i urzędów o dane, wszczynanie postępowań sądowych
  • wysoką skuteczność osiągamy dzięki stałej komunikacji windykatorów z etatowymi księgowymi, administratorami oraz radcami prawnymi a także dzięki ścisłej współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Czachorowscy
  • działamy w oparciu o politykę windykacyjną korzystając z rozwiązań wypracowanych w ciągu wielu lat działalności równocześnie uwzględniając sugestie i potrzeby Klienta
 • Obsługa prawna

  • opiniujemy uchwały i regulaminy
  • analizujemy umowy z usługodawcami, dostawcami mediów i wykonawcami robót budowlanych pod kątem prawnym
  • współpracujemy z kancelarią radców prawnych w przygotowaniu merytorycznym (dowody, stanowiska, korespondencja, pozwy, etc.) do postępowań sądowych w sprawach dotyczących części wspólnych nieruchomości oraz do postępowań sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom
 • Doradztwo

  • analizujemy rynek usługodawców, dostawców mediów, usług finansowych i ubezpieczeń przyczyniając się do optymalizacji kosztów eksploatacyjnych
  • opracowujemy plany zarządzania nieruchomościami, sporządzamy opracowania merytoryczne w zakresie ekonomicznym, prawnym i technicznym na indywidualne zapotrzebowanie

 

Szczegółowy zakres usług znajdą Państwo w zakładkach dotyczących oferty dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb Klientów. Aby otrzymać dedykowaną wycenę dla Twojej nieruchomości wypełnij jeden z poniższych formularzy.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz