Strefa mieszkańca

Strefa mieszkańca2019-01-09T02:42:04+01:00

Kartoteka online

Szanowni Państwo,
Osoby, które nie złożyły w terminie do dnia 30 września 2018 r. „OŚWIADCZENIA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH” mogą w dowolnym czasie złożyć stosowne oświadczenie w celu usprawnienia komunikacji. Oświadczenie do wydruku można pobrać  w formie pliku PDF.

Druk oświadczenia można również pobrać i wypełnić bezpośrednio w Punkcie Obsługi Mieszkańca, przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5. Można też zwrócić się do Administratora budynku o dostarczenie druku oświadczenia.

Pełna informacja, dotycząca oświadczeń dostępna jest

UWAGA – w przypadku problemów, dotyczących dostępu do informacji (np. nie można zalogować się do Kartoteki Online lub nie można uzyskać informacji telefonicznej) w pierwszej kolejności prosimy o upewnienie się, że podane hasło jest zgodne ze złożonym oświadczeniem. Jeżeli problem dalej występuje, prosimy o kontakt na dedykowany adres e-mail: pomoc@ggko.pl

Logowanie do kartoteki online

Usługa Kartoteka OnLine zapewnia naszym Klientom ze Wspólnot Mieszkaniowych:

  • kontakt właścicieli lokali z firmą GGKO-ZN
  • dostęp właściciela do rozliczeń oraz innych informacji związanych z lokalem (m.in. materiały na zebrania sprawozdawcze)
  • głosowanie on-line
  • możliwość sprawdzenia stanów liczników
  • ankiety elektroniczne
  • miejsce dla plików elektronicznych
  • terminarz ważnych wydarzeń

Cieszymy się, że wielu właścicieli już korzysta z Kartoteki OnLine, a tych którzy jeszcze się nie zdecydowali zachęcamy do rejestracji.

Uwaga! – Nowe wzory dokumentów w przygotowaniu

Ważne telefony

112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)
981 – pogotowie drogowe
986 – straż miejska
987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego
991 – pogotowie energetyczne
992 – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
993 – Veolia Energia Warszawa S.A.
994 – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
996 – Centrum Antyterrorystyczne
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe