Aktualności

16.03.2020

Zmiany w oddziałach banku BNP Paribas


W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19 prosi wszystkie osoby udające się do oddziałów banku o przestrzeganie poniższych zasad.

– w oddziale w jednym czasie na sali obsługi przebywać może maksymalnie 6 Klientów. Pozostali Klienci są przekierowani na zewnątrz oddziału w celu oczekiwaniu na obsługę.
– w kolejce do obsługi kasowej może czekać maksymalnie 4 Klientów z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1 metra.