Aktualności

21.09.2022

Badanie sprawozdania finansowego Spółki


GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod:00-807), Aleje Jerozolimskie 92, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 i rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 przeprowadzonego w siedzibie Spółki GGKO.

Szczegóły