Nowe zasady segregacji odpadów.

Od stycznia obowiązują nowe zasady odbioru i segregacji odpadów na terenie m.st. Warszawy.

Przypominamy, że wprowadzany system 5-frakcyjny, oznacza prowadzenie selektywnej zbiórki w podziale na:

  • papier – naklejka na pojemniku w kolorze niebieskim, napis ”papier”,
  • metale i tworzywa sztuczne – naklejka na pojemniku w kolorze żółtym, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
  • szkło – naklejka na pojemniku w kolorze zielonym, napis „szkło”,
  • bio z gospodarstw domowych (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio”,
  • bioodpady z gastronomii i bioodpady z targowisk (dotyczy nieruchomości która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) – naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
  • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) – naklejka na pojemniku w kolorze czarnym, napis „odpady zmieszane”.

Dopóki w altanach znajdują się trzy pojemniki, mieszkańców prosimy o segregowanie według starego systemu.

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się na www.czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 www.warszawa19115.pl/

Szczegółowe informacje  znajdują się na stronie: www.czysta.um.warszawa.pl

 

+ plakat z zasadami, przesłany plik pdf w załączniku

2019-02-08T04:20:14+01:00środa, 19 grudnia 2018|