<< powrót

Zmiana terminu składania oświadczeń RODO

Szanowni Państwo

Przekazując Państwu „Oświadczenie członka Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” określiliśmy termin jego złożenia do dnia 31 lipca 2018 r.

Ze względu na okres wakacyjny duża ilość właścicieli lokali nie mogła dotrzymać wskazanego terminu.

Dlatego też, dla umożliwienia złożenia oświadczeń jak największej ilości osób, co zagwarantuje sprawną komunikację właścicieli ze Spółką jako podmiotem administrującym, zmieniamy termin złożenia oświadczeń na dzień 30 września 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym przesunie się również termin wprowadzenia nowych haseł do systemu DOM i kartoteka online.