<< powrót

Zasady segregacji odpadów

Informacja o przestrzeganiu zasad segregacji odpadów na terenie dzielnicy Ochota

W związku z informacjami przekazanymi z MPO Sp. z o.o. na temat nieprawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców Dzielnicy Ochota do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta prosimy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów co pozwoli Państwu na uniknięcie udziału w ewentualnych postępowaniach wyjaśniających podejmowanych przez Urząd Miasta.

Przedstawiciel MPO zwraca szczególną uwagę, aby frakcje: odpady suche i szkło nie były zanieczyszczane odpadami mokrymi, co bardzo obniża poziom wymaganego recyklingu.