Znajdujesz się w : Strona główna » Oferta Zarządzania » Wspólnoty Mieszkaniowe » Usługi finansowo - księgowe Dziś jest 19-11-2017

Usługi finansowo - księgowe

  • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów oraz przychodów służących pokryciu tych kosztów,
  • obsługę rachunków bankowych,
  • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych,
  • rozliczanie mediów,
  • prowadzenie windykacji należności dotyczących nieruchomości
  • dokonywanie rozliczeń za roboty i usługi związane z nieruchomością,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z właściwymi urzędami w tym Urzędem Skarbowym, ZUS , w zakresie zawartych umów,
  • przygotowywanie sprawozdań i raportów finansowych