Dokumenty dotyczące wspólnot mieszkaniowych

Pełnomocnictwo do reprezentowania na zebraniu WM
Informacja o liczbie osób w lokalu (lokale wykupione)
Zmiana adresu do korespondencji
Zgłoszenie szkody

Dokumenty dotyczące lokali komunalnych

Oświadczenie najemcy – użytkownika lokalu mieszkalnego o osobach zamieszkałych w lokalu komunalnym
Oświadczenie o dostarczaniu korespondencji do skrzynki pocztowej lokale mieszkalne
Oświadczenie o dostarczaniu korespondencji do skrzynki pocztowej lokale użytkowe, garaże, reklamy
Oświadczenie o dostarczaniu korespondencji na adres e-mail lokale mieszkalne
Oświadczenie o dostarczaniu korespondencji na adres e-mail lokale użytkowe, garaże, reklamy

Wykazy firm obsługujących wspólnoty mieszkaniowe

Wykaz firm pełniących pogotowie elektryczne
Wykaz firm pełniących pogotowie wodno-kanalizacyjne

Numery alarmowe

112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy)
981 – pogotowie drogowe
986 – straż miejska
987 – Centrum Zarządzania Kryzysowego
991 – pogotowie energetyczne
992 – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
993 – Veolia Energia Warszawa S.A.
994 – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
995 – Komenda Główna Policji – system Child Alert
996 – Centrum Antyterrorystyczne
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe

Zapisz

Zapisz

Zapisz