Znajdujesz się w : Strona główna » Przetargi » Remonty i instalacje Dziś jest 25-07-2017

Remonty i instalacje

Kod Nazwa postępowania Treść Tryb postępowania Termin składania ofert Protokół Wynik Uwagi
- Kopińska 32A - podłączenie instalacji ccw i montaż naczynia Reflex, montaż poziomu zw do wymiennika ccw ( podłączenie i wymiana lokalówek ), montaż wodomierzy na instalacji ccw z odczytem radiowym Negocjacje 01.07.2016    
- Lelechowska 14 - montaż naczynia Reflex wg PT, doposażenie w instalację ciepłej wody wg PT z wymianą i montażem wodomierzy, wymianę instalacji gazu wg PT Negocjacje 29.06.2016      
- Spiska 8 - remont klatki schodowej, wymiana drewnianego okienka w piwnicy, remont piwnic Negocjacje 05.07.2016      
- Grójecka 114 - Doposażenie budynku w instalację ccw, likwidacja pieczyków gazowych w
lokalach wg PT, wymiana i montaż wodomierzy zw i cw z odczytem radiowym,wymiana zestawu hydroforowego
Negocjacje 05.07.2016      
- Częstochowska 20 - Doposażenie w instalację centralnie ciepłej wody wg PT i tranzytu wg PT Negocjacje 05.07.2016      
- Kopińska 23 - montaż tranzytu z węzła cieplnego do podrozdzielni centralnego ogrzewania i
dobór naczynia wzbiorczego wg PT
Negocjacje 07.07.2016      
- Częstochowska 4/6 - montaż tranzytu z węzła do podrozdzielni i montaż naczynia Reflex oraz
doposażenie w instalację ciepłej wody wg PT
Negocjacje 21.07.2016      
- Kopińska 34 - wymiana instalacji gazu, montaż poziomu instalacji ccw, wymiana poziomu zw do wymiennika, montaż naczynia Reflex, podłączenie lokali do instalacji ccw Negocjacje 15.07.2016      
- Białobrzeska 35 - doposażenie budynku w instalację ccw, wymiana instalacji gazu, montaż wodomierzy radiowych, montaż naczynia Reflex Negocjacje 12.07.2016    
- Baśniowa 3 - doposażenie budynku w instalację ccw wg PT, montaż wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym Negocjacje 06.07.2016    
- Grójecka 68 - doposażenie budynku w instalację ccw i tranzyt c.o. wg PT, montaż wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym Negocjacje 08.07.2016      
- Siewierska 17 - wymiana instalacji gazowej i doposażenie w instalację ciepłej wody wg PT, wymiana wodomierzy zw i doposażenie w wodomierze cw z odczytem radiowym Negocjacje 11.07.2016      
- Kopińska 24 - Doposażenie w instalację ccw, doposażenie w wodomierze ciepłęj wody i wymiana wodomierzy zw na wodomierze z odczytem radiowym, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazu wg PT Negocjacje 13.07.2016    
- Białobrzeska 28 - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i doposażenie w instalację ccw wg PT Negocjace 19.07.2016      
- Białobrzeska 21 - Malowanie trzech klatek schodowych z wymianą drzwi do piwnicy Negocjacje 27.07.2016      
- Kaliska 24 - Wymiana instalacji gazowej wg PT Negocjacje 21.07.2016      
- Niemcewicza 19A - Montaż monitoringu Negocjacje 09.08.2016      
- Nieborowska 13 - Montaż naczynia Reflex i odpowietrzników podpionowych, wymiana poziomu instalacji zimnej wody, doposażenie budynku w instalację ccw, montaż wodomierzy cw z odczytem radiowym, wymiana instalacji gazu wg PT Negocjacje 20.07.2016      
- Białobrzeska 36 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT Negocjacje 10.08.2016      
- Białobrzeska 6A - malowanie klatek schodowych szt. 3 Negocjacje 25.08.2016      
- Nieborowska 15 - doposażenie w ccw, montaż wodomierzy, dostosowanie instalacji c.o. dla potrzeb węzła – montaż naczynia Reflex i odpowietrzników podpionowych Negocjacje 17.08.2016      
- Grójecka 18/20 - Naprawa uszkodzonych filarów piwnicznych wg PT Negocjacje 25.08.2016      
- Szczęśliwicka 25 - wymiana wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym szt. 152 Negocjacje 01.09.2016      
 -  Grójecka 62A - Doposażenie w instalację centralnie ciepłej wody, wymiana instalacji gazu, montaż naczynia Reflex i odpowietrzników pionowych wg PT   Negocjacje  05.09.2016       
- Grójecka 115 - Wymiana instalacji elektrycznej wg PT z uporządkowanie instalacji teletechnicznej i domofonowej Negocjacje 11.08.2016      
- Archiwalna 3 - Kompleksowy remont kominów z wymianą wywiewek Negocjacje 20.09.2016    
- Bobrowskiego 8 - Remont klatek schodowych Negocjacje 21.09.2016      
- Korotyńskiego 28 - Montaż systemu monitoringu Negocjacje 24.08.2016      
- Białobrzeska 37 - montaż naczynia Reflex z odpowietrznikami pionowymi, przyłączenie budynku do instalacji ccw, odprowadzenie zw do wymiennika ccw, wymiana wodomierzy w lokalach na typ radiowy Negocjacje 26.08.2016      
- Baśniowa 6 - doposażenie budynku w instalację ccw i wymiana instalacji gazu wg PT Negocjacje 06.09.2016      
- Bartoszewicza 1A - Remont elewacji od strony podwórka oraz remont prześwitu bramowego Negocjacje 05.08.2016      
- Grójecka 124 - Montaż monitoringu Negocjacje 13.09.2016      
- Sękocińska 16 - Wymianę pionów instalacji zimnej wody i kanalizacji, doposażenie w instalację ccw wg PT Negocjacje 30.08.2016      
- Dickensa 20 - Remont komory zsypowej, remont wejścia do budynku Negocjacje 07.09.2016      
- Andrzejowska 7 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 30.09.2016      
- Radomska 20 - wykonanie remontu dachu Negocjacje 29.09.2016      
- Opaczewska 25 - Remont piwnic na kl. II z rozebraniem drewnianych ścianek działowych, remont pomieszczenia wodomiaru Negocjacje 22.09.2016      
- Białobrzeska 1 - Montaż monitoringu wizyjnego Negocjacje 20.09.2016      
- Archiwalna 5 - Wymiana wodomierzy na radiowe z odczytem radiowym Negocjacje 30.09.2016      
- Racławicka 150 - demontaż pozostałego ocieplenia ze ściany szczytowej południowej, wzmocnienie docieplenia w pasie 1 m na ścianach sąsiadujących, wykonanie nowego ocieplenia ściany szczytowej południowej od strony ul. Racławickiej zgodnie z wykonaną ekspertyzą techniczną i projektem naprawczym Negocjacje 21.09.2016      
- Majewskiego 10 - Wymiana okien drewnianych na PCW w klatkach schodowych szt. 12 i w piwnicy szt. 27 Negocjacje 07.10.2016      
- Kaliska 24 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 18.10.2016      
- Radomska 8 - Wymianą instalacji elektrycznej wg PT i wymianą instalacji domofonowej Negocjacje 25.10.2016      
- Opaczewska 3 - Doposażeniem budynku w instalację centralnie ciepłej wody wg PT z likwidacją piecyków gazowych oraz częściową wymianą i doposażeniem w wodomierze zimnej i ciepłej wody z odczytem radiowym Negocjacje 25.10.2016      
- Kopińska 4A - wymiana dźwigu osobowego Negocjacje 26.10.2016      
- Grójecka 56/58 - remont klatki schodowej Negocjacje 15.11.2016      
- Baśniowa 8 - doposażenie budynku w instalację ccw i wymianą instalacji gazu wg PT, montaż wodomierzy we wszystkich lokalach na typ radiowy Negocjacje 03.11.2016      
- Dunajecka 13A - doposażenie budynku w instalację centralnie ciepłej wody , wymianę instalacji gazu według projektu technicznego, wymianę i doposażenie w wodomierze radiowe, wymianę pionów wodno - kanalizacyjnych Negocjacje 31.10.2016      
- Filtrowa 79 - wykonanie docieplenia strychu wg PT Negocjacje 16.11.2016      
- Grójecka 67 - wymiana aparatury sterowej dźwigu wyposażonej w falownik wraz z niezbędnym osprzętem Negocjacje 09.11.2016      
- Aleje Jerozolimskie 117 - montaż systemu monitoringu Negocjacje 25.11.2016      
- Radomska 4 - montaż zaworów podpionowych regulacyjnych i regulacją instalacji centralnego ogrzewania wg Projektu Technicznego Negocjacje 08.12.2016      
- Radomska 4 - ocieplenie ścian zewnętrznych, ociepleniem stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianą drzwi wejściowych, wymianą okien w piwnicy szt. 3, wykonaniem barierek balkonowych, wymianą okien na klatce schodowej z przebudową otworów okiennych wg Projektu Technicznego Negocjacje 08.12.2016      
- Radomska 4 - remont klatki schodowej Negocjacje 08.12.2016      
- Aleje Jerozolimskie 159 - remont klatki schodowej Negocjacje 06.12.2016      
- Radomska 4 - Wymiana instalacji domofonowej, zamontowanie opraw żarowych na klatce schodowej Negocjacje 08.12.2016      
- Aleje Jerozolimskie 159 - dostosowanie budynku do warunków bezpieczeństwa pożarowego według projektu (branża budowlana, sanitarna i elektryczna) Negocjacje 22.12.2016      
- Raszyńska 52 - doposażenie w instalację ciepłej wody według projektu technicznego Negocjacje 14.12.2016      
- Grójecka 36 - wymiana instalacji gazowej według projektu, wymianą instalacji centralnego ogrzewania według projektu technicznego, doposażeniem w instalację ciepłej wody z wymianą instalacji kanalizacji według projektu technicznego, wymiana i doposażeniem w wodomierze radiowe Negocjacje 13.12.2016      
- Grójecka 36 - wymiana instalacji elektrycznej według projektu Negocjacje 13.12.2016      
- 17 Stycznia 46 - - Wymiana instalacji gazu wg PT Negocjacje 17.01.2017      
- Białobrzeska 28 - Remont klatek schodowych, wymianę drzwi do piwnic, wymianę drzwi do klatek schodowych Negocjacje 03.01.2017      
- Białobrzeska 28 - wymiana opraw oświetleniowych, uporządkowanie teletechniki oraz montaż systemu monitoringu Negocjacje 03.01.2017      
- Białobrzeska 16 - przyłącze sieci cieplnej, budowę indywidualnego węzła cieplnego, doposażenie
budynku w instalację c.c.w. wg PT, wymianę i doposażenie w wodomierze zw i cw z
odczytem radiowym, montaż naczynia Reflex
Negocjacje 10.01.2017      
- Majewskiego 8 - regulacja instalacji centralnego ogrzewania wg Projektu Technicznego Negocjacje 25.01.2017      
- Majewskiego 8 - dociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, wymianą okien na klatce
schodowej, wymianą balustrad loggi na balustrady ze stali nierdzewnej
Negocjacje 25.01.2017      
- Grójecka 53/57 - wymiana wodomierzy na typ z odczytem radiowym Negocjacje 05.01.2017      
- Archiwalna 5 - Wymiana dźwigu osobowego Negocjacje 19.01.2017      
- Siewierska 8 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 23.01.2017      
- Aleje Jerozolimskie 113/115 - wymiana i montaż wodomierzy zw i cw na wodomierze z odczytem radiowym – szt. 179 Negocjacje 24.01.2017      
- Częstochowska 20 - Remont klatek schodowych I i II Negocjacje 31.01.2017      
- Siemieńskiego 19 - wymiana i montaż wodomierzy zw i cw na wodomierze z odczytem radiowym – szt. 363. Negocjacje 01.02.2017      
- Mianowskiego 4 - wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej z doposażeniem w instalację ciepłej wody według projektu Negocjacje 03.03.2017      
- Grójecka 28/30- remont klatki schodowej – parter od ulicy kl. IV, daszek kl. IV, poręcze do piwnic kl. I – VI i naprawa trepów kl. III Negocjacje 09.02.2017      
- Kaliska 19/21 - wymiana pionów kanalizacji (6K, 9K, 9KA, 10K), wymiana pionu zimnej wody i ciepłej wraz z cyrkulacją (6W), wymiana poziomu zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z zaworami podpionowymi według projektu Negocjacje 17.02.2017      
- Wawelska 11B - Wymiana wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym – szt. 253 Negocjacje 17.02.2017      
- Archiwalna 5 - remont elewacji, dachu Negocjacje 08.03.2017      
- Archiwalna 5 - wymiana instalacji gazowej, elektrycznej Negocjacje 08.03.2017      
- Archiwalna 5 - remont klatki schodowej Negocjacje 08.03.2017      
- Białobrzeska 22 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 15.03.2017      
- Białobrzeska 22 - Wymiana instalacji gazowej wg PT i wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 15.03.2017      
- Lelechowska 12 - Wykonanie doposażenia w instalacje ciepłej wody, montaż wodomierzy zw i cw wg PT Negocjacje 09.03.2017      
- Filtrowa 79 - Ocieplenie stropu wg projektu technicznego i wymianę okienek strychowych Negocjacje 09.03.2017      
- Kopińska 4A - Remont piwnic Negocjacje 14.03.2017      
- Archiwalna 5 - Wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 15.03.2017      
- Grójecka 45/60 - wykonanie przyłącza, węzła indywidualnego, wymiana instalacji co, doposażenie w instalację ciepłej wody według projektu Negocjacje 29.03.2017      
- Kaliska 24 - wykonanie ocieplenia budynku według projektu Negocjacje 31.03.2017      
- Racławicka 150 - Ocieplenie ściany E-4 ( północnej) wg PT. Remont piwnic, uzupełnienie ocieplenia stropu węzła c.o. Negocjacje 05.04.2017      
 - Radomska 4 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 14.04.2017      
- Baśniowa 8 - remont dachu i kominów, wymiana nasad kominowych typu CAGA na kominach Negocjacje 18.04.2017      
- Grójecka 18/20 - remont altanki śmietnikowej Negocjacje 20.04.2017      
- Białobrzeska 31/33 - doposażenie w instalację ccw wg PT oraz wymianę pionu wodno- kanalizacyjnych kl. II. Negocjacje 19.04.2017      
- Filtrowa 79 - Remont pomieszczenia węzła Negocjacje 27.04.2017      
- Kaliska 8/10 - wymiana wodomierzy w lokalach budynku na wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 09.05.2017      
- Opaczewska 40/40A - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 17.05.2017      
- Aleje Jerozolimskie 109 - wymiana i montaż wodomierzy zw i cw na wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 17.05.2017      
- Opaczewska 10 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 24.05.2017      
- Opaczewska 12 - wymiana instalacji gazowej wg PT Negocjacje 06.06.2017      
- Opaczewska 12 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 06.06.2017      
- Racławicka 150 / Białobrzeska 1 / Niemcewicza 25 - Prowadzenie konserwacji stałej monitoringu / lub konserwacji na wezwanie w budynkach Wolna ręka 30.06.2017      
- Grójecka 42A - wymiana instalacji centralnego ogrzewania według projektu Negocjacje 07.06.2017      
- Nieborowska 11 - Remont elewacji wg PT Negocjacje 13.06.2017      
- Radomska 16 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT z uporządkowaniem instalacji teletechnicznej i wymianą instalacji domofonowej Negocjacje 20.06.2017      
- Uniwersytecka 6 - wymiana wodomierzy w lokalach budynku na wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 22.06.2017      
- Dickensa 20 - Remont wejścia, wymiana drzwi, remont komory zsypowej Negocjacje 09.06.2017      
- Grójecka 42A - Remont elewacji ( bez docieplenia )z malowaniem ścian , izolacją fundamentów ( izolacja bitumiczna, styropian, membrana), docieplenie dachu wełną mineralną między krokwiami według PT Negocjacje 27.06.2017      
- Kopińska 26/28 - Docieplenie stropu poddasza, remont opaski wokół budynku, usunięcie graffiti w prześwitach bramowych Negocjacje 14.07.2017      
- Szczęśliwicka 59 - naprawa posadzek i inne prace remontowe w piwnicy Negocjacje 25.07.2017      
- Jerozolimskie 159 - remont klatki schodowej, remont ścianek w piwnicy, wymiana drzwi do komórek piwnicznych Negocjacje 19.07.2017      
- Grójecka 67 - remont ścian z ociepleniem balkonów Negocjacje 25.07.2017      
- Racławicka 150 - Naprawa i wzmocnienie ocieplenia, tynk mineralny i malowanie Negocjacje 11.07.2017      
-  Białobrzeska 26 - doposażenie w instalację ccw, montaż wodomierzy i wymiana pionów co wraz z wymiana grzejników Negocjacje  18.07.2017      
-  Białobrzeska 26 - wymiana pokrycia dachowego, remont kominów i obróbek blacharskich Negocjacje  18.07.2017      
-  Białobrzeska 26 - wymiana dźwigów osobowych 3 szt. Negocjacje  18.07.2017      
- Grójecka 32 - Kapitalny remont dachu z ociepleniem Negocjacje 21.07.2017      
- Grójecka 32 - Wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 21.07.2017      
- Kaliska 5 - Wymiana dźwigu osobowego Negocjacje 14.07.2017      
- Siemieńskiego 13 - Remont kominów z ociepleniem i naprawą wyłazów dachowych Negocjacje 08.08.2017      
- Raszyńska 12 - Remont prześwitu i posadzki w bramie, remont balkonów Negocjacje 25.07.2017      
- Raszyńska 12 - Wymiana bramy ( drewnianej z furtką) Negocjacje 25.07.2017      
- Kaliska 13 - Wymiana 4 szt. drzwi do klatek schodowych, remont schodów kl. I Negocjacje 28.07.2017      
- Grójecka 27 - wymianę stolarki okiennej w sposób odtworzeniowy z profili w postaci kątowników stalowych Negocjacje 28.07.2017      
- Grójecka 70 - doposażenie w instalację ccw, montaż liczników cw wraz z wymianą wodomierzy zw z odczytem radiowym wg PT, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT, wymiana instalacji gazowej wg PT Negocjacje 09.08.2017