Znajdujesz się w : Strona główna » Przetargi » Archiwum Dziś jest 19-11-2017

Archiwum

Kod Nazwa postępowania Treść Tryb postępowania Termin składania ofert Protokół Wynik Uwagi
- Andrzejowska 4 - Remont elewacji oraz wzmocnienie stropu Negocjacje 16.07.2015    
 - Filtrowa 79 - Remont balkonów Negocjacje 09.07.2015    
- Białobrzeska 39 - remont elewacji oraz docieplenie stropu poddasza wg PT Negocjacje 15.07.2015    
- Grójecka 35 - Wymiana istniejących zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicami Negocjacje 24.07.2015    
- Grójecka 104A i 104B - wymianę instalacji gazu wg PT Negocjacje 20.07.2015    
 - Grójecka 18/20 - Docieplenie budynku wg PT Negocjacje  31.08.2015      
- Białobrzeska 7 - Remont instalacji centralnego ogrzewania   Negocjacje 12.08.2015      
- Białobrzeska 14 - Wymiana instalacji elektrycznej   Negocjacje 07.08.2015      
- Częstochowska 19 - Wymiana instalacji gazowej   Negocjacje 10.08.2015      
- Majewskiego 6 - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania   Negocjacje 06.08.2015      
- Białobrzeska 26 - Wymiana poziomu instalacji c.o., montaż naczynia Reflex Negocjacje 17.08.2015      
- Białobrzeska 29 - Remont dachu z wymianą obróbek blacharskich i rynien Negocjacje 31.08.2015      
- Grzeszczyka 6 - Remont dachu z dociepleniem wg PT Negocjacje 17.08.2015      
- Majewskiego 10 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT Negocjacje 21.08.2015      
- Spiska 14 - Wymiana dźwigu Negocjacje 18.08.2015      
-

Białobrzeska 22 - doposażenie w instalację ccw, oraz modernizacja poziomów co i dobór naczynia Reflex, wymiana i doposażenie lokali w liczniki radiowe zw i cw wg PT

Negocjacje 24.08.2015    
- Radomska 4 - Wymiana dźwigu Negocjacje 04.09.2015      
- Grójecka 119 - Remont klatek schodowych Negocjacje 10.09.2015      
-

Dorotowska 9 - Montaż tranzytu z węzła do podrozdzielni z montażem naczynia Reflex

Negocjacje 15.09.2015      
-

Trzech Budrysów 35 - Doposażenie w instalację ccw wg PT, wymiana i montaż wodomierzy zw i cw , wymiana pionów instalacji kanalizacji i przeróbka pionów zimnej wody

Negocjacje 11.09.2015      
-

Dorotowska 9 - Montaż tranzytu z węzła do podrozdzielni z montażem naczynia Reflex

Negocjacje 15.09.2015      
-

Siewierska 17 - Wymiana poziomu instalacji centralnego ogrzewania

Negocjacje 16.09.2015      
-  Częstochowska 11/15 - Wymiana poziomu instalacji centralnego ogrzewania  Negocjacje 16.09.2015      
- Bitwy Warszawskiej 1920r 14 - remont klatek schodowych Negocjacje 05.08.2015    
-

Grójecka 72 - doposażenia w instalację ccw, wymiana instalacji gazu, wymiana poziomu instalacji co, montaż naczynia Reflex

Negocjacje 11.08.2015    
-

Baśniowa 8 - przebudowa poziomu instalacji centralnego ogrzewania, montaż naczynia Reflex wg PT

Negocjacje 01.10.2015      
- Baśniowa 6 - wymiana poziomu instalacji centralnego ogrzewania, montaż naczynia Reflex, montaż odpowietrzników pionowych z zaworami na wszystkich pionach
wg PT – etap I  
Negocjacje 01.10.2015    
- Grojecka 70B - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT Negocjacje 23.06.2015    
- Majewskiego 36 - remont kominów Negocjacje 08.10.2015      
- Grzeszczyka 8 - Wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych Negocjacje 05.11.2015      
- Bitwy Warszawskiej 1920r. 4 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji domofonowej i
orurowaniem dla monitoringu wg PT
Negocjacje 12.08.2015    
- Kopińska 4B - Doposażenie budynku w instalację ccw wg PT Negocjacje 14.12.2015    
- Kaliska 5 - wymiana instalacji elektrycznej Negocjacje 28.12.2015    
- Dickensa 2 - wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 17.12.2015    
- Korotyńskiego 28 - wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 16.12.2015      
- Siemieńskiego 5 - wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 16.12.2015      
- Dickensa 8 - wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 17.12.2015      
- Grzeszczyka 8 - wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 17.12.2015    
- Kaliska 15 - całkowity remont klatek schodowych Negocjacje 18.12.2015    
- Banacha 12 - wymiana instalacji c.o. wg PT, doposażenie budynku w instalację ccw wg PT Negocjacje 25.01.2016      
- Banacha 12 - ocieplenie budynku wg PT, remont klatki schodowej Negocjacje 25.01.2016      
- Wolnej Wszechnicy 4 - wymiana instalacji co Negocjacje 25.01.2016    
- Spiska 8 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 08.02.2016    
- Spiska 8 - wymiana instalacji gazowej wg PT Negocjacje 08.02.2016      
- Grójecka 106 - doposażenie budynku w instalacje ccw wg PT, wymiana instalacji gazowej wg PT, montaż wodomierzy zw z odczytem radiowym, montaż zamkniętego naczynie wzbiorczego Negocjacje 23.02.2016      
- Lindleya 14A - remont elewacji z dociepleniem wg PT Negocjacje 12.02.2016      
- Grójecka 42 - docieplenie budynku wg PT oraz audytu Negocjacje 16.02.2016      
- Dickensa 18 - wymiana dźwigu osobowego Negocjacje 22.02.2016      
- Smulikowskiego 4B - wymiana instalacji centralnego ogrzewania Negocjacje 02.03.2016      
- Majewskiego 6 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT Negocjacje 05.04.2016    
- Białobrzeska 55 - wykonanie monitoringu na budynku Wolna ręka 14.04.2016    
 
- Częstochowska 11/15 - doposażenie budynku w instalacje ccw, wymiana instalacji gazowej, wymiana wodomierzy zw. Negocjacje 18.05.2016      
- Siewierska 15 - doposażenie budynku w instalacje ccw, wymiana instalacji gazowej, wymiana wodomierzy zw. Negocjacje 14.04.2016      
- Al. Jerozolimskie 159 - montaż systemu monitoringu Negocjacje 27.04.2016    
- Grójecka 46/50 - wykonanie ocieplenia wg PT Negocjacje 18.05.2016      
- Białobrzeska 7 - wykonanie monitoringu Negocjacje 11.05.2016      
- Białobrzeska 7 - uporządkowanie instalacji niskoprądowych wraz zwymianą domofonów oraz opraw oświetleniowych Negocjacje 11.05.2016      
- Białobrzeska 7 - remont klatek schodowych Negocjacje 11.05.2016      
- Kaliska 5 - wymiana instalacji elektrycznej wg PT Negocjacje 12.05.2016      
- Kopińska 26/28 - wymiana instalacji gazu, doposażenie budynku w instalacje ccw, montaż naczynia reflex, wykonanie tranzytu co wg PT Negocjacje 13.05.2016      
- Rokosowska 7 - doposażenie budynku w instalację ccw, wymiana instalacji gazowej wg PT, wymiana i montaż wodomierzy zimnej wody z odczytem radiowym Negocjacje 04.05.2016      
- Wawelska 11B - ocieplenie ściany zachodniej budynku do I dachu oraz ściany od podwórka kl. V Negocjacje 10.05.2016      
- Kopińska 27 - doposażenie budynku w instalację ccw, montaż naczynia Reflex, wykonanie tranzytu co wg PT Negocjacje 18.05.2016      
- Grójecka 119 - wymiana wodomierzy na radiowe Negocjacje 18.05.2016    
- Grójecka 32 - wykonanie izolacji fundamentów wg PT Negocjacje 07.06.2016      
- Siewierska 8 - doposażenie budynku w instalację ccw Negocjacje 02.06.2016    
- Częstochowska 19 - remont elewacji wg PT Negocjacje 01.06.2016      
- Kopińska 17 - dostosowanie wewnętrznej instalacji co do nowo wybudowanego węzła centralnego ogrzewania, wykonanie tranzytu, montaż naczynia reflex wg PT Negocjacje 02.06.2016      
- Nieborowska 11 - remont elewacji wg PT Negocjacje 22.06.2016      
- Grójecka 124 - wymiana wodomierzy na radiowe Negocjacje 07.06.2016      
- Dickensa 6 - wymiana wodomierzy i montaż wodomierzy z odczytem radiowym Negocjacje 16.06.2016      
- Kopińska 4A - wykonanie przyłącza do węzła co i ccw, wykonanie węzła, doposażenie budynku w ccw, doposażenie w instalację co wg PT oraz likwidacja piecyków gazowych   Negocjacje 16.06.2016      
- Spiska 14 - remont klatki schodowej Negocjacje 15.06.2016      
- Białobrzeska 31/33 - wymiana instalacji co, gazy doposażenie w instalację ccw, montaż naczynia reflex, wymiana odpowietrzników w pionach co, montaż tranzytu z węzłą do podrozdzielni wg PT oraz wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych kl. II Negocjacje 15.06.2016      
- Częstochowska 1A - montaż naczynia reflex, dostosowanie instalacji co do nowo wybudowanego węzła, doposażenie budynku w instalację cw, doposażenie w wodomierze z odczytem radiowym Negocjacje 09.06.2016      
- Częstochowska 8 - wymiana instalacji co, doposażenie w instalację ccw wg PT Negocjacje 21.06.2016       
- Lelechowska 6/8 - dostosowanie instalacji co do nowo wybudowanego węzła centralnego ogrzewania, motaż naczynia Reflex i tranzytu wg PT, doposażenie budynku w instalację ccw wg PT, wymiana wodomierzy na typ radiowy Negocjacje 13.06.2016       
- Lelechowska 10 - montaż tranzytu i naczynia Reflex wg PT, doposażenie budynku w ccw wg PT Negocjacje 15.06.2016      
- Siewierska 16 - doposażenie budynku w instalacje ccw wg PT Negocjacje 23.08.2016      
- Chotomowska 8 - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, montaż naczynia Reflex i odpowietrzników pionowych wg PT Negocjacje 17.06.2016      
- Siemieńskiego 14 - remont dwóch ścian szczytowych z pomalowaniem Negocjacje 28.06.2016      
- Kopińska 36A - montaż tranzytu z węzła do podrozdzielni i montaż naczynia reflex oraz dokończenie doposażenia w instalację co wg PT Negocjacje 28.06.2016      
- Dorotowska 9 - doposażenie w instalację ciepłej wody i wymianę wodomierzy na radiowewg PT, wymiana instalacji gazowej wg PT Negocjacje 29.06.2016      
- Grójecka 60 - montaż tranzytu i naczynia Reflex wg PT, doposażenie budynku w ccw wg PT Negocjacje 28.06.2016      
- Kopińska 32A - podłączenie instalacji ccw i montaż naczynia Reflex, montaż poziomu zw do wymiennika ccw ( podłączenie i wymiana lokalówek ), montaż wodomierzy na instalacji ccw z odczytem radiowym Negocjacje 01.07.2016    
- Spiska 8 - remont klatki schodowej, wymiana drewnianego okienka w piwnicy, remont piwnic Negocjacje 05.07.2016      
- Grójecka 114 - Doposażenie budynku w instalację ccw, likwidacja pieczyków gazowych w
lokalach wg PT, wymiana i montaż wodomierzy zw i cw z odczytem radiowym,wymiana zestawu hydroforowego
Negocjacje 05.07.2016      
- Częstochowska 20 - Doposażenie w instalację centralnie ciepłej wody wg PT i tranzytu wg PT Negocjacje 05.07.2016      
- Kopińska 23 - montaż tranzytu z węzła cieplnego do podrozdzielni centralnego ogrzewania i
dobór naczynia wzbiorczego wg PT
Negocjacje 07.07.2016      
- Częstochowska 4/6 - montaż tranzytu z węzła do podrozdzielni i montaż naczynia Reflex oraz
doposażenie w instalację ciepłej wody wg PT
Negocjacje 21.07.2016      
- Kopińska 34 - wymiana instalacji gazu, montaż poziomu instalacji ccw, wymiana poziomu zw do wymiennika, montaż naczynia Reflex, podłączenie lokali do instalacji ccw Negocjacje 15.07.2016      
- Białobrzeska 35 - doposażenie budynku w instalację ccw, wymiana instalacji gazu, montaż wodomierzy radiowych, montaż naczynia Reflex Negocjacje 12.07.2016    
- Baśniowa 3 - doposażenie budynku w instalację ccw wg PT, montaż wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym Negocjacje 06.07.2016    
- Grójecka 68 - doposażenie budynku w instalację ccw i tranzyt c.o. wg PT, montaż wodomierzy zw i cw na typ z odczytem radiowym Negocjacje 08.07.2016      
- Siewierska 17 - wymiana instalacji gazowej i doposażenie w instalację ciepłej wody wg PT, wymiana wodomierzy zw i doposażenie w wodomierze cw z odczytem radiowym Negocjacje 11.07.2016      
- Kopińska 24 - Doposażenie w instalację ccw, doposażenie w wodomierze ciepłęj wody i wymiana wodomierzy zw na wodomierze z odczytem radiowym, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazu wg PT Negocjacje 13.07.2016    
- Białobrzeska 28 - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i doposażenie w instalację ccw wg PT Negocjace 19.07.2016      
- Białobrzeska 21 - Malowanie trzech klatek schodowych z wymianą drzwi do piwnicy Negocjacje 27.07.2016      
- Kaliska 24 - Wymiana instalacji gazowej wg PT Negocjacje 21.07.2016      
- Niemcewicza 19A - Montaż monitoringu Negocjacje 09.08.2016      
- Nieborowska 13 - Montaż naczynia Reflex i odpowietrzników podpionowych, wymiana poziomu instalacji zimnej wody, doposażenie budynku w instalację ccw, montaż wodomierzy cw z odczytem radiowym, wymiana instalacji gazu wg PT Negocjacje 20.07.2016      
- Białobrzeska 36 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wg PT Negocjacje 10.08.2016      
- Białobrzeska 6A - malowanie klatek schodowych szt. 3 Negocjacje 25.08.2016      
- Nieborowska 15 - doposażenie w ccw, montaż wodomierzy, dostosowanie instalacji c.o. dla potrzeb węzła – montaż naczynia Reflex i odpowietrzników podpionowych Negocjacje 17.08.2016      
- Grójecka 18/20 - Naprawa uszkodzonych filarów piwnicznych wg PT Negocjacje 25.08.2016