<< powrót

Pomiary inwentaryzacyjne powierzchni użytkowych części wspólnych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – zobowiązującej właścicieli nieruchomości do określenia powierzchni użytkowych części wspólnych (na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Zarządzanych przez Spółkę wystąpiła konieczność dokonania pomiarów inwentaryzacyjnych w celu wyliczenia tych powierzchni.
W
związku z tym Spółka zaprasza firmy posiadające stosowne uprawnienia, wykonujące pomiary powierzchni  do przesłania swoich ofert na adres: dorota.swiatek@ggko.pl  do dnia 9.01.2017r