Oferta dla Właścicieli nieruchomości komercyjnych

 • Budynki biurowe
  • optymalizacja kosztów eksploatacyjnych
  • elastyczne podejście do Najemcy na konkurencyjnym rynku powierzchni biurowych
  • rzetelna obsługa finansowo-księgowa gwarancją płynności biznesu Klienta
  • bezpieczeństwo i komfort użytkowników
 • Budynki handlowo-usługowe
  • nieprzerwana działalność handlowa Najemców dzięki sprawnej obsłudze eksploatacyjnej
  • złożonemu charakterowi funkcjonalnemu nieruchomości, dużemu natężeniu ruchu Klientów, dostaw, firm serwisowych i budowlanych sprosta tylko wszechstronny zarządca
 • Budynki magazynowe
  • wdrażanie i egzekwowanie procedur, instrukcji i regulaminów w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrzebami Najemców
  • planowa konserwacja – jakość i wydajność procesów, sprawne pogotowie techniczne – ciągłość biznesu w razie zdarzeń losowych
 • Parkingi
  • prawidłowe funkcjonowanie systemu poboru opłat
  • bezpieczeństwo – ochrona, monitoring, szybkie interwencje, dobre relacje ze służbami porządkowymi (straż miejska, policja)
  • szybka reakcja na warunki atmosferyczne zapewnia sprawną organizację ruchu
 • Lokale mieszkalne i użytkowe na wynajem
  • sprawy związane z lokalem – marketing, umowy najmu, kaucje, czynsze, podatki i inne opłaty, windykacja wobec Właściciela, remonty i reprezentacja w sprawach urzędowych
  • wszystkie nieruchomości w gestii jednego partnera

zapytaj o ofertę cenową

 

 Zarządzenie najmem

 • ewidencjonowanie Najemców i prowadzenie wykazu powierzchni
 • przekazywanie powierzchni Najemcom
 • kontrola terminów, zabezpieczenia umów i polis OC Najemców w umowach najmu
 • rozliczenia czynszu i kosztów eksploatacyjnych przedmiotu najmu
 • korespondencja z Najemcami w imieniu Właściciela
 • budowa i utrzymanie relacji na linii Najemca – Zarządca – Właściciel nieruchomości obliczona na długoterminową współpracę
 • optymalizacja wykorzystania powierzchni najmu

Obsługa administracyjna

 • dbanie o jak najlepszy stan nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
 • wdrażanie i egzekwowanie procedur, instrukcji i regulaminów
 • archiwizowanie dokumentów papierowych i elektronicznych
 • korespondencja z firmami, instytucjami i urzędami w imieniu Właściciela
 • deklaracje podatkowe i środowiskowe
 • obsługa spraw ubezpieczeniowych
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji eksploatacyjnej i operacyjnej
 • planowanie remontów i nakładów inwestycyjnych
 • wyszukiwanie usługodawców, przygotowywanie umów w zakresie eksploatacji obiektu oraz nadzorowanie ich realizacji
 • kontrola realizacji umów zapewniających dostawę mediów i innych usług związanych z funkcjonowaniem nieruchomości, w tym odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usług utrzymania porządku i czystości wszystkich pomieszczeń, urządzeń, terenów zewnętrznych, konserwacji zieleni oraz ochrony
 • raportowanie w zakresie ustalonym z Właścicielem

Obsługa techniczna

 • dbałość o kompletność i aktualność dokumentacji technicznej obiektów
 • zapewnienie wykonania przeglądów obligatoryjnych i serwisowych
 • bieżące monitorowanie stanu technicznego obiektu
 • zapewnienie i nadzorowanie bieżących napraw i konserwacji elementów konstrukcyjnych, wykończenia oraz instalacji technicznych, urządzeń i wyposażenia
 • nadzorowanie usuwania awarii i ich skutków poprzez zapewnienie i koordynację pogotowia technicznego
 • opracowywanie planów remontowych i strategii inwestycyjnej
 • zarządzanie projektami remontowymi i modernizacyjnymi (doradztwo i obsługa procesu budowy, etapowanie i budżetowanie, projekty i kosztorysy, przetargi na roboty budowlane i prace specjalistyczne, nadzór, ocena i rozliczanie kosztów projektu)
 • opinie i doradztwo w sprawach technicznych
 • koordynacja firm serwisowych i budowlanych działających na zlecenie Najemców

Obsługa finansowo-księgowa wraz z windykacją

 • zapewnienie sprawnego obiegu faktur czynszowych i zaliczkowych (rejestracja, wstępna weryfikacja, rozliczenie poprzez alokację kwot faktur na Najemców, akceptacja i zaksięgowanie faktury)
 • odczytywanie liczników mediów i refakturowanie kosztów na Najemców
 • ewidencja i analiza kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, optymalizacja i doradztwo
 • indeksacja czynszów oraz zabezpieczeń Najemców
 • analiza finansów nieruchomości
 • windykacja przedsądowa oraz nadzór nad windykacją sądową
 • obsługa rachunków bankowych, realizacja płatności
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi na rachunku opłat eksploatacyjnych
 • zapewnienie wglądu w rozliczenia (podgląd salda i innych informacji administracyjno-finansowych) poprzez system internetowy

 Raportowanie i budżetowanie

 • regularne informowanie Właściciela o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości
 • optymalizacja budżetów eksploatacyjnych nieruchomości
 • nadzór nad pracami realizowanymi w zakresie budżetów OpEx i CapEx

Marketing nieruchomości 

 • działania obliczone na stworzenie pozytywnych relacji z mediami i otoczeniem biznesu
 • działania public relations adresowane do Klientów i Najemców
 • przygotowywanie, wdrażanie oraz bieżąca realizacja planów marketingowych, w tym outsourcing dostaw (projekty, materiały reklamowe, montaże, badania, promocje)
 • współpraca z Najemcami przy organizacji akcji marketingowych obejmująca zarówno potrzeby Najemców jak i strategię marketingową Właściciela
 • koordynowanie działań firm event’owych, mediowych i reklamowych
 • raportowanie z bieżącej działalności marketingowej
 • zapewnienie badań marketingowych wśród Klientów i Najemców nieruchomości
 • analiza planów i akcji marketingowych pod kątem skuteczności i wpływu podejmowanych działań na wyniki Właściciela nieruchomości oraz wyniki biznesu Najemców wraz z weryfikacją przyjętej strategii

  Usługi dodatkowe

 • utrzymanie budynków, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych oraz obiektów małej architektury w porządku i czystości
 • aranżacja i pielęgnacja roślinności wewnątrz
 • aranżacja i pielęgnacja roślinności na terenach zielonych zewnętrznych
 • aranżacja przestrzeni wokół budynków, nasadzenia
 • odśnieżanie terenów utwardzonych i dachów, usuwanie lodu i sopli
 • konserwacja techniczna urządzeń, instalacji i elementów ogólnobudowlanych wraz z pogotowiem technicznym
 • konserwacja techniczna dźwigów wraz z pogotowiem technicznym
 • obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego w pełnym zakresie branżowym
 • pomiary elektryczne
 • usługi kominiarsko-gazowe
 • sporządzanie projektów i kosztorysów inwestorskich
 • nadzór inwestorski przy wszelkich pracach remontowych, przebudowach, rozbudowach, rekonstrukcjach, adaptacjach

 

Dlaczego warto?

 • kompleksowa oferta zarządzania nieruchomościami
 • własne działy: techniczny, księgowy, windykacyjny, prawny
 • baza sprawdzonych i korzystnych cenowo dostawców wyczerpująca wszystkie potrzeby nieruchomości komercyjnej
 • stabilność i transparentność – 100% własności miasta st. Warszawy
 • działamy od 1992 roku – 25 lat na rynku

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz