Znajdujesz się w : Strona główna » Oferta Zarządzania » Wspólnoty Mieszkaniowe » Obsługa administracyjna Dziś jest 19-11-2017

Obsługa administracyjna

 • weryfikacja i kontrola wszystkich obowiązkowych z mocy prawa dokumentów prawnych, finansowych i technicznych,
 • weryfikacja i kontrola wszelkich dokumentów dotyczących gwarancji
 • na zainstalowane w budynkach i na terenie nieruchomości urządzenia,
 • prowadzenie negocjacji zmierzających do uzyskania wszelkich brakujących lub niekompletnych dokumentów,
 • informowanie właściciela o wszelkich zaobserwowanych brakach nieprawidłowościach,
 • przygotowanie w imieniu właściciela przy udziale Działu Prawnego projektów umów, negocjowanie korzystnych warunków tych umów oraz nadzór nad ich realizacją,
 • nadzorowanie utrzymania czystości w budynku i na terenach wewnętrznych,
 • przedstawienie ofert dla ubezpieczenia nieruchomości i urządzeń technicznych należących do wyposażenia,
 • opracowywanie planu gospodarczego i nadzorowanie jego późniejszej realizacji,
 • prowadzenie korespondencji,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu najemców,
 • reprezentowanie na zewnątrz interesów właściciela w zakresie określonym pełnomocnictwem,
 • opracowywanie regulaminów, statutów, innych formalnych dokumentów oraz aktów normatywnych,
 • przygotowanie i organizowanie zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • odbiór nieruchomości od poprzedniego zarządcy,