Znajdujesz się w : Strona główna » Oferta Zarządzania » NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE Dziś jest 19-11-2017

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

 

Oferujemy usługi zarządzania obiektami komercyjnymi:

• monitorowanie i nadzorowanie realizacji umów najmu
• reagowanie na potrzeby najemców oraz współdziałanie z pracownikami obsługi w celu rozwiązywania problemów
• zbieranie i przechowywanie informacji, dokumentacji, zapisów, które mogą mieć wpływ na nieruchomość
• raportowanie właścicielowi obiektu wszelkich znaczących faktów, które mogłyby mieć wpływ na funkcjonowanie obiektu
• regularne monitorowanie kosztów bieżących oraz ich optymalizacja
• planowanie, organizowanie i nadzór nad pracami remontowymi
• egzekwowanie opieki gwarancyjnej od wykonawców napraw i remontów
•organizacja przetargów na świadczenie usług dla nieruchomości oraz na większe prace remontowe i naprawcze
  rekomendując każdorazowo sprawdzonych wykonawców z bazy GGKO
• zapewnienie zarządzanemu obiektowi odpowiednich usług, a w szczególności:
 a) nadzór i kontrola nad świadczeniem usług zarządzania technicznego,
 b) koordynacja wszystkich usług świadczonych przez usługodawców zewnętrznych związanych z obsługą nieruchomości,
 c) koordynowanie działań w przypadku wystąpienia awarii w obrębie nieruchomości
 d) prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 e) zlecanie okresowych inspekcji obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym
• reprezentowanie właściciela nieruchomości przy likwidacji szkód