25 lat doświadczenia  
250
wspólnot mieszkaniowych    
750 tysięcy m² obsługiwanej powierzchni  
27 tysięcy mieszkańców  
100 pracowników