Znajdujesz się w : Strona główna » Kontakt » Dane kontaktowe Dziś jest 19-11-2017

Dane Kontaktowe


Dane rejestrowe

GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS: 0000124188,
Regon: 011015792, NIP: 522-000-22-22, kapitał zakładowy 520 300,00 zł.

Adres do korespondencji
GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Punkt Obsługi Mieszkańca
ul. Stanisława Skarżyńskiego 5
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25, wew. 401, 402, 403 lub 6501

Pracownicy Punktu Obsługi Mieszkańca udzielą Państwu kompetentnych informacji:
w godz. 8:00 - 18:00 w poniedziałek,
w godz. 8:00 - 16:00 od wtorku do piątku.

Odpowiemy również na wszelkie pytania i wątpliwości skierowane drogą elektroniczną na adres: kontakt@ggko.pl
W gablotach informacyjnych budynków znajdą Państwo spis telefonów kontaktowych do administratorów i księgowych oraz firm konserwacyjnych.

Centrala Spółki
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Budynek Brama Zachodnia,  piętro V
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25 (bezpośredni wybór numerów wewnętrznych)
e-mail: kontakt@ggko.pl
Centrala czynna jest w godz. 8.00-16.00.

Sekretariat Zarządu
tel. (22) 846 12 22
fax. (22) 658 38 83
e-mail: kontakt@ggko.pl
Zarząd Spółki jest do Państwa dyspozycji po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Dział Sprzedaży i Marketingu
Zachęcamy do współpracy! Informacji w zakresie oferty udzielą:
Nikodem Stępień - tel. (22) 846 12 25 wew. 150, tel. kom. 507 088 643, e-mail: nikodem.stepien@ggko.pl
Emilia Foryś - tel. (22) 846 12 25 wew. 150, tel. kom. 506 007 993, e-mail: emilia.forys@ggko.pl

Dział Kadr
tel. (22) 846 12 25 wew. 140

Dział Techniczny
Informacji w zakresie przeprowadzanych przetargów udzielą:
Iwona Gawryś - tel. (22) 846 12 25 wew. 241, e-mail: iwona.gawrys@ggko.pl
Zdzisława Trzeciak - tel. (22) 846 12 25 wew. 241, e-mail: zdzislawa.trzeciak@ggko.pl
Formularz kontaktowy

Adres e-mail*
Tytuł
Telefon
Imię
Nazwisko
Treść wiadomości*

(*) = pole wymagane

 

Wyrażam zgodę Administratorowi Danych GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 92,
00-807 Warszawa, KRS: 0000124188, na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego
zapytania (zgodnie z wybranym tematem). Jestem świadomy/a, że bez mojej
wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych
w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2135) oraz że przysługuje
mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody
udzielam dobrowolnie.