Kontakt

Dane rejestrowe
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr rejestru KRS: 0000124188,
Regon: 011015792, NIP: 522-000-22-22, kapitał zakładowy 520 300,00 zł.

Adres do korespondencji
GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Punkt Obsługi Mieszkańca
ul. Stanisława Skarżyńskiego 5
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25, wew. 401, 402, 403 lub 6501

Pracownicy Punktu Obsługi Mieszkańca udzielą Państwu kompetentnych informacji:
w godz. 8:00 – 18:00 w poniedziałek,
w godz. 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku.

Odpowiemy również na wszelkie pytania i wątpliwości skierowane drogą elektroniczną na adres: kontakt@ggko.pl

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres: rodo@ggko.pl

W gablotach informacyjnych budynków znajdą Państwo spis telefonów kontaktowych do administratorów i księgowych oraz firm konserwacyjnych.

Centrala Spółki
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Budynek Brama Zachodnia,  piętro V
tel. (22) 846 12 24
tel. (22) 846 12 25 (bezpośredni wybór numerów wewnętrznych)
e-mail: kontakt@ggko.pl
Centrala czynna jest w godz. 8.00-16.00.

Sekretariat Zarządu
tel. (22) 846 12 22
fax. (22) 658 38 83
e-mail: kontakt@ggko.pl
Zarząd Spółki jest do Państwa dyspozycji po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Dział Sprzedaży i Marketingu
Zachęcamy do współpracy! Informacji w zakresie oferty udzielą:
Jan Rutkowski – Dział Handlowy, tel. kom. 789 337 847
Anna Kowalewska – Marketing, tel. kom. 603 364 574

Dział Kadr
tel. (22) 846 12 25 wew. 140

Dział Techniczny
Informacji w zakresie przeprowadzanych przetargów udzielą:
Lidia Zakrzewska – tel. (22) 846 12 25 wew. 241, e-mail: lidia.zakrzewska@ggko.pl
Karolina Wrzosek – tel. (22) 846 12 25 wew. 241, e-mail: karolina.wrzosek@ggko.pl
Marzena Kasprzak – tel. (22) 846 12 25 wew. 243, e-mail: marzena.kasprzak@ggko.pl

Lokalizacja Siedziby i Punktu Obsługi Mieszkańca