<< powrót

Dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych

Występują dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych mała oraz duża.

  • Mała – w której liczba wyodrębnionych lokali nie jest większa niż siedem. Dla takich wspólnot mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Jednak właściciele takiej wspólnoty mogą zdecydować się na zarządzanie swoją nieruchomością na podstawie ustawy o własności lokali.
  • Duża – w której liczba wyodrębnionych lokali jest większa niż siedem. Dla takich wspólnot mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, a w sprawach nieuregulowanych tą ustawa przepisy Kodeksu cywilnego. Właściciele takiej wspólnoty są zobowiązani do wyboru jedno lub kilku osobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Wspólnoty nie można zlikwidować dopóki w ramach jednej nieruchomości występuje dwóch właścicieli. Powstaje ona z mocy prawa, a nie poprzez umowę między właścicielami. Jedynym sposobem likwidacji wspólnoty jest wykupienie przez jednego właściciela wszystkich lokali. W takim przypadku istnienie wspólnoty nie ma sensu. Nie ma potrzeby godzić interesu jej właścicieli, bo jest tylko jeden właściciel.